AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society YARADICI
CƏMİYYƏT

“ALLATRA” Beynəlxalq ictimai hərəkatı

— bu dindən və siyasətdən kənar yeni qarşılıqlı əlaqə formatıdır. Bu 140-dan çox ölkdən milyonlarla insanı birləşdirmiş qlobal hərəkatdır, o yaşayış yerindən, milliyətindən, sosial statusundan, dinindən və siyasi mənsubluğundan asılı olmayaraq bütün sülhsevər insanlar üçün açıqdır. Beynəlxlq könüllülərin hərəkatının fəaliyyəti, dünya ictimaiyyətində mənəvi-əxlaqi dəyərlərin dirçəlməsinə və həyatın mədəni, sosial, mənəvi-əxlaqi şərtlər kimi aspektlərində barışıq dialoqun tənzimlənməsinə yönəlmişdir.

Əsas fəaliyyət, insanların könüllü təşəbbüsü sayəsində, onların özlərini və dünyanı yaxşıya doğru dəyişmək istəyindən doğulur. Bu, unikal dinc qlobal hərəkatdır ki, orda insanlar işdən kənar vaxtda tamamilə yeni ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqə formasını uğurla həyata keçirirlər və bunu nəticəsi olaraq bütün dünyadan insanlar dürüstlük, xeyirxahlıq və ədalət prinsipləri üzərində birləşirlər. Bu, bütün planet üzrə insanları həqiqətən də birləşdirən gücdür.

VAHİD TOXUM
“ALLATRA” BEYNƏLXALQ İCTİMAİ HƏRƏKATININ
FUNDAMENTAL SOSİAL TƏDQİQAT LAYİHƏSİ

“VAHİD TOXUM” — “ALLATRA” Beynəlxalq ictimai hərəkatının fundamntal tədqiqat layihəsidir və məqsədi dinlərin və dünya mədəniyyətlərinin təməlində duran mənəvi toxumların öyrənilməsi və üzə çıxarılmasıdır. Bütün mövcud dinlərə və mədəniyyətlərə məxsus müqəddəs kitabları öyrəndikcə biz gördük ki, onlar eyni bir Həqiqət toxumları üzərində qurulmuşdur. Bunu dərk etmək insanlara onu anlatır ki, biz hamımız birik və bizim mədəniyyətlərimiz və dinlərimiz eyni bir şey barədə danışır və öyrədir.

Layihənin rəsmi saytı: https://edinoezerno.allatra.org

Həyat. Azadlıq bəxş edən Sevgi. İkinci film. 1-ci hissə.

“VAHİD TOXUM. Birinci hissə. SEÇİM”