AllatRa Pattern Tape

Единно Зърно

фундаментален социален изследователски проект на
Международно обществено движение "АЛЛАТРА"

“Единно Зърно” е фундаментален социално-изследователски проект на Международното обществено движение “АЛЛАТРА”, чиято цел е да изучава и разкрива общите духовни зърна заложени в основата на религиите и културите на света. Изучавайки свещените текстове на всички съществуващи религии и култури, ние видяхме, че ученията на всички народи на света се основават на едни и същи зърна Истина. Това осъзнаване дава на хората разбирането, че всички ние сме едно, че нашите култури и религии учат и говорят за едно и също нещо.

Official website of the project: https://edinoezerno.allatra.org/en

Първи филм "ИЗБОРЪТ"

Telegram