AllatRa Pattern Tape
Съзидателно общество

БЪДЕЩЕТО СЕГА

Всеки човек иска да бъде щастлив. Но можем ли да наречем нашето общество щастливо? Щастлив ли е всеки човек? От какво се нуждаем всички, за да изградим истински съзидателно общество? Всеки иска да живее щастливо в настоящето и в бъдещето да живее щастливо. А нашето бъдеще ние създаваме сега.

На платформата на международното обществено движение AЛЛАТРА стартира нов проект - „БЪДЕЩЕТО СЕГА“. Целта на този проект е всеки човек да разбере каква роля играе за оформянето на цялото ни общество. Какво може да направи всеки от нас, за да живеем така, както наистина искаме? Какво можем да направим на своето място, за да настъпи по- скоро това съзидателно общество?

ВЪПРОСИ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО СОЦИАЛНО ДОПИТВАНЕ:

1. Можете ли да опишете обществото, в което бихте се чувствали щастливи? Как си представяте общество, в което вие, вашите близки и всеки човек по света бихте живеели комфортно? Какъв вид образование, медицина, работен ден трябва да има в такова общество?

2. Бихте ли искали да живеете в съзидателно, мирно общество, в което вие и всеки човек ще:

  • работи 4 дни в седмицата по 4 часа на ден, получавайки заплата, която е напълно достатъчна, за да осигури себе си и семейството си;
  • има 2 отпуски годишно и пълен пакет от социална защита;
  • има безплатно и качествено медицина и образование?

Бихте ли искали да живеете така и защо?

3. Какви ключови моменти за достоен живот бихте добавили?

4.Днес на платформата на AЛЛАТРА хората от цял свят обсъждат модела на съзидателно общество, което би удовлетворило нуждите на всеки човек на Земята. Този модел се формира от самите хора. Колкото повече хора изразят мнението си, толкова по-бързо ще се реализира. Според вас какво друго може да се направи, за да може хората по целия свят да научат повече за този съзидателен модел?

Пример за представяне на репортера на АЛЛАТРА ТВ:

„Здравейте, ние сме участници в международното обществено движение AЛЛАТРА / Международна доброволческа телевизия АЛЛАТРА ТВ. Провеждаме проучване в повече от 180 страни по света като част от социалния проект „БЪДЕЩЕТО СЕГА“. Целта на проекта е да разберем как хората виждат бъдещето на нашето общество. Може ли да ви задам няколко въпроса ? “

Изпратете вашите видеоклипове, идеи, въпроси и се присъединете към проекта „Бъдещето Сега“: [email protected]

Присъединете се към международни онлайн конференции на платформата ALLATRA, по време на които хората сами формират модела на съзидателното общество.

Telegram