AllatRa Pattern Tape
Съзидателно общество

Всеки е отговорен за бъдещето на човечеството Какво ще бъде то?

Всеки човек иска да бъде щастлив. Но можем ли да наречем щастливо нашето общество? Всеки от нас със сигурност би искал да живее в свят, в който той, семейството му и всички хора са наистина щастливи. Но как виждаме света днес?

Реалностите на нашето време: военни заплахи и конфликти, геополитическо напрежение, милиони бежанци, умиращи от глад деца, икономически кризи - и всичко това на фона на бързо нарастващите климатични бедствия, които поставят човечеството пред ключов избор между оцеляването или гибелта на цивилизацията.

И всичко това е резултат от потребителския формат на обществото. За такъв ли свят си мечтаем? Нима искаме подобно бъдеще за нашите деца и внуци? Нима това е светът, в който самите ние искаме да живеем?

НО ЧОВЕЧЕСТВОТО ИМА ШАНС

Уникалното събитие от световен мащаб “ОБЩЕСТВОТО. ПОСЛЕДЕН ШАНС” на 15 май 2021 г. на платформата на Международно обществено движение “АЛЛАТРА” ще обедини в открит глобален диалог хора от 180 страни по света в една онлайн телеконференция:

“Искаме ли съзидателно общество?”

В това световно събитие през втората събота на май 2021 година ще вземат участие стотици хиляди хора, включително дипломати, ръководители на различни международни и организации с нестопанска цел, политици, учени, представители на медиите, културата и социално активни хора от различни страни. Интерактивното видео предаване в реално време със синхронен превод на различни езици по света ще позволи оживен диалог между хора от различни континенти.

На тази историческа международна видеоконференция хиляди хора от цял свят ще имат възможността да се обединят и споделят мненията и вижданията си за това, какво трябва да бъде бъдещето на нашето общество.

Събитието на 15 май 2021 година е следващата стъпка след първата световна конференция “ОБЩЕСТВОТО. ПОСЛЕДЕН ШАНС”, провела се на 11 май 2019 година. На нея хората изложиха най-належащите проблеми на нашето време и истината, която разбуни света.

Хората разбраха: за да може светът наистина да се промени към по-добро, е необходимо да променим самия формат на световното общество от потребителски към съзидателен и да го да го променим по мирен начин. И това могат да направят единствено самите хора. Днес за нас като човечество е толкова важно да видим общото бъдеще, към което искаме да стигнем като едно единно общочовеческо семейство.

Резултатът от международната конференция на 11 май стана мащабната вълна по света под формата на последващи международни конференции и телеконференции, многобройни кръгли маси, интервюта със специалисти от различни области, многобройни социални видео въпроси по темата: „Нужно ли ни е съзидателно общество и как го виждаме?“.

Активната дейност на хората по света показа на практика, че всички можем да се обединим в обща съзидателна цел, ако не прехвърляме отговорността към някой друг и започнем да създаваме заедно, за благото на цялата световна общност.

Съзидателните промени започват с решението на хората и това решение се превръща в началото на бъдещето!

Мащабната телеконференция на 15 май 2021 година се организира от самите хора в техните страни и региони!

Международна конференция “ОБЩЕСТВОТО. ПОСЛЕДЕН ШАНС” 15 май 2021 г. Обединявай и създавай!

"Ако бяхме действали вчера, днес вече щяхме да живеем в съзидателно общество. А щяхме да действаме вчера, ако по завчера бяхме започнали да говорим за него."

/И. М. Данилов/

Telegram