AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО

Международното обществено движение «АЛЛАТРА»

е формат на взаимодействие извън политиката и извън религията. Това е глобално движение, което вече е обединило милиони хора от повече от 180 страни по света, то е отворено за всички хора с добра воля, независимо от тяхното местожителство, националност, социален статус, религия или политическа принадлежност. Дейностите на международното доброволческо движение са насочени към възраждане на духовните и нравствени ценности в световното общество и насърчаване на мирен диалог в такива аспекти на обществото като културните, социалните, духовните и моралните условия.

Основната дейност се осъществява чрез доброволната инициатива на хората, стремежа им да променят себе си и света към по-добро. Това е уникално мирно глобално движение, в което хората в свободното си време успешно прилагат напълно нова форма на комуникация и взаимодействие, което води като резултат до обединяване на хората по света на принципите на честност, доброта и справедливост. Това е сила, която наистина обединява хората по цялата планета.

Единно Зърно
фундаментален социален изследователски проект на
Международно обществено движение "АЛЛАТРА"

“Единно Зърно” е фундаментален социално-изследователски проект на Международното обществено движение “АЛЛАТРА”, чиято цел е да изучава и разкрива общите духовни зърна заложени в основата на религиите и културите на света. Изучавайки свещените текстове на всички съществуващи религии и култури, ние видяхме, че ученията на всички народи на света се основават на едни и същи зърна Истина. Това осъзнаване дава на хората разбирането, че всички ние сме едно, че нашите култури и религии учат и говорят за едно и също нещо.

Официален сайт на проекта: https://edinoezerno.allatra.org/en

Life. Love that Gives Freedom. Film 2. Part 1

Първи филм "ИЗБОРЪТ"