AllatRa Pattern Tape

Международното обществено движение «АЛЛАТРА»

е формат на взаимодействие извън политиката и извън религията. Това е глобално движение, което вече е обединило милиони хора от повече от 140 страни по света, то е отворено за всички хора с добра воля, независимо от тяхното местожителство, националност, социален статус, религия или политическа принадлежност. Дейностите на международното доброволческо движение са насочени към възраждане на духовните и нравствени ценности в световното общество и насърчаване на мирен диалог в такива аспекти на обществото като културните, социалните, духовните и моралните условия.

Основната дейност се осъществява чрез доброволната инициатива на хората, стремежа им да променят себе си и света към по-добро. Това е уникално мирно глобално движение, в което хората в свободното си време успешно прилагат напълно нова форма на комуникация и взаимодействие, което води като резултат до обединяване на хората по света на принципите на честност, доброта и справедливост. Това е сила, която наистина обединява хората по цялата планета.

Telegram