AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

Mezinárodní online konference Globální krize. To se už týká každého

Synchronní překlad do více než 60 jazyků
24. července 2021 | 17:00 SELČ

Současná civilizace vstoupila do stádia nestability a globálních krizí. Světové finančně-ekonomické, ekologické, antropologické, klimatické krize – to je skutečnost, se kterou se setkal již každý člověk. Ale to je pouze začátek. Uvědomují si lidé celou závažnost nadcházejících hrozeb? Radikální změny ve všech sférách života v nejbližší budoucnosti jsou nevyhnutelné pro každého člověka na planetě. Nakolik si je však uvědomuje samo světové společenství a zda je na ně vůbec připraveno?

Mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého“ je nejdůležitější událost organizovaná dobrovolníky z celého světa na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“.
24. července 2021 v 17:00 SELČ se uskuteční přímý přenos na tisících mezinárodních mediálních kanálech a platformách se synchronním překladem do více než 60 světových jazyků.
Cílem konference je poskytnout ucelený a komplexní přehled o vnějších a vnitřních faktorech rychle se prohlubující globální krize, která se už týká každého.
Klíčová témata konference:
Digitální transformace, zavádění špičkových technologií na bázi umělé inteligence do různých oblastí života světové společnosti: přínosy a rizika.
Čtvrtá průmyslová revoluce a hrozba masové nezaměstnanosti.
Budoucnost bez práce: důvody nevyhnutelného kolapsu světové ekonomiky při zachování spotřebitelského formátu.
Radikální změny ve všech sférách společnosti.
Problém přelidnění.
Intenzivní vyčerpávání zdrojů planety.
Globální změny klimatu.
Cykličnost geologických událostí v závislosti na vnějších faktorech.
Význam každého člověka při budování tvořivé společnosti.
Přežití lidstva a obnovení civilizace.
Sami lidé, dobrovolníci z celého světa spolu s vědci a odborníky z různých oborů, kteří se realisticky dívají na vzniklou situaci, nastíní příčinné souvislosti mezi různými krizemi, které se už týkají každého a hrozící globální katastrofou.
Zůstaňte v obraze aktuálního dění
- 1 -
Přihlašte si odběr na YouTube kanále ALLATRA TV a zmáčkněte zvoneček
- 2 -
Přihlašte si odběr na Telegram kanálu a buďte v centru aktuálního dění