AllatRa Pattern Tape
TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

BUDOUCNOST JE TEĎ

Každý člověk chce být šťastný. Můžeme ale naši společnost nazvat šťastnou? Je šťastný každý člověk? Co všichni potřebujeme k tomu, abychom vybudovali skutečnou tvořivou společnost? Každý chce žít šťastně i v současnosti, šťastně i v budoucnosti. A naši budoucnost formujeme nyní.

Na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ byl spuštěn nový projekt „BUDOUCNOST JE TEĎ“. Cílem tohoto projektu je, aby každý člověk pochopil, jakou roli hraje při utváření celé naší společnosti. Co může každý z nás udělat, abychom žili tak, jak opravdu chceme? Co na svém místě můžeme udělat, aby tato tvořivá společnost mohla přijít co nejdříve?

OTÁZKY K MEZINÁRODNÍMU SOCIÁLNÍMU PRŮZKUMU:

1. Mohl/a byste prosím popsat společnost, ve které byste se cítil/a šťastně? Jak si představujete společnost, ve které by se Vám, Vašim blízkým a každému člověku na světě žilo komfortně? Jaké by v takové společnosti mělo být vzdělání, medicína a délka pracovního dne?

2. Chtěl/a byste žít v tvořivé společnosti, ve které bude každý člověk:

  • pracovat 4 dny v týdnu a 4 hodiny denně a dostávat výplatu, která plně stačí na to, aby zajistil sebe i rodinu;
  • mít 2 dovolené v roce a plný balíček sociálního zabezpečení;
  • mít bezplatnou a kvalitní medicínu i vzdělání?

Chtěl/a byste žít v takové společnosti a proč?

3. Jaké klíčové aspekty pro důstojný život byste doplnil/a?

4. Dnes lidé na platformě „ALLATRA“ diskutují o modelu tvořivé společnosti, která by odpovídala potřebám každého člověka na Zemi. Formují ji sami lidé. Čím více lidí vyjádří svůj názor, tím rychleji bude zrealizována. Co je podle Vás ještě možné udělat, aby se lidé z celého světa co nejrychleji dozvěděli o tomto tvořivém modelu?

Příklad představení se reportéra ALLATRA TV:

„Dobrý den, jsme účastníci Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ / mezinárodní dobrovolnické televize ALLATRA TV. Provádíme sociální průzkum ve více než 140 zemích světa v rámci sociálního projektu „BUDOUCNOST JE TEĎ“. Cílem projektu je zjistit, jak lidé vidí budoucnost naší společnosti. Můžeme Vám zadat několik otázek?“

Posílejte Vaše videa, nápady, otázky a připojte se k projektu „Budoucnost je teď“: [email protected]

Připojte se k mezinárodním online konferencím na platformě „ALLATRA“, během kterých se samotnými lidmi formuje pochopení tvořivé společnosti.

Telegram