AllatRa Pattern Tape

JEDINÉ ZRNO

FUNDAMENTÁLNÍ SOCIÁLNĚ-VÝZKUMNÝ PROJEKT
Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA

“JEDINÉ ZRNO” je fundamentální sociálně-výzkumný projekt, jehož cíl je prostudovat a odhalit společná duchovní zrna, ležící v základu všech světových náboženství a kultur. Studiem posvátných textů všech existujících náboženství a kultur jsme dokázali, že učení všech národů světa jsou založena na stejných zrnech Pravdy. Toto uvědomění umožňuje lidem pochopit, že jsme skutečně všichni spojeni, že naše kultury a náboženství hovoří a učí o tom samém. A nic nás nemůže rozdělit.

Official website of the project: https://edinoezerno.allatra.org/en

Film první. VOLBA

Telegram