AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA

představuje formát vzájemné spolupráce mimo politiku a náboženství. Jde o globální hnutí, ke kterému se již připojily miliony lidí z více než 180 zemí a je otevřené všem lidem dobré vůle, bez ohledu na místo jejich bydliště, národnost, sociální postavení, náboženskou nebo politickou příslušnost. Aktivity tohoto hnutí, tedy všech dobrovolníků, jsou zaměřeny na oživení duchovních a morálních hodnot ve světovém společenství, a také na navázání mírového dialogu o aspektech života, jakými jsou kulturní, sociální, duchovní a morální podmínky ve společnosti.

Hlavní aktivity se realizují prostřednictvím dobrovolné iniciativy lidí a jejich touhy změnit sebe a svět k lepšímu. Jde o jedinečné mírové globální hnutí, ve kterém lidé ve svém volném čase úspěšně realizují zcela novou formu komunikace a spolupráce, která vede ke sjednocení lidí na celém světě na základě principů čestnosti, dobroty a spravedlnosti. Je to síla, která skutečně spojuje lidi na celé planetě.

JEDINÉ ZRNO
FUNDAMENTÁLNÍ SOCIÁLNĚ-VÝZKUMNÝ PROJEKT
Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA

“JEDINÉ ZRNO” je fundamentální sociálně-výzkumný projekt, jehož cíl je prostudovat a odhalit společná duchovní zrna, ležící v základu všech světových náboženství a kultur. Studiem posvátných textů všech existujících náboženství a kultur jsme dokázali, že učení všech národů světa jsou založena na stejných zrnech Pravdy. Toto uvědomění umožňuje lidem pochopit, že jsme skutečně všichni spojeni, že naše kultury a náboženství hovoří a učí o tom samém. A nic nás nemůže rozdělit.

Oficiální stránky projektu: https://edinoezerno.allatra.org/en

Život. Láska darující Svobodu. 2. film. Část první.

Film první. VOLBA