AllatRa Pattern Tape

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA

představuje formát vzájemné spolupráce mimo politiku a náboženství. Jde o globální hnutí, ke kterému se již připojily miliony lidí z více než 140 zemí a je otevřené všem lidem dobré vůle, bez ohledu na místo jejich bydliště, národnost, sociální postavení, náboženskou nebo politickou příslušnost. Aktivity tohoto hnutí, tedy všech dobrovolníků, jsou zaměřeny na oživení duchovních a morálních hodnot ve světovém společenství, a také na navázání mírového dialogu o aspektech života, jakými jsou kulturní, sociální, duchovní a morální podmínky ve společnosti.

Hlavní aktivity se realizují prostřednictvím dobrovolné iniciativy lidí a jejich touhy změnit sebe a svět k lepšímu. Jde o jedinečné mírové globální hnutí, ve kterém lidé ve svém volném čase úspěšně realizují zcela novou formu komunikace a spolupráce, která vede ke sjednocení lidí na celém světě na základě principů čestnosti, dobroty a spravedlnosti. Je to síla, která skutečně spojuje lidi na celé planetě.

Telegram