AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

ROZHOVOR S IGOREM MICHAJLOVIČEM DANILOVEM O TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

Rozhovor
23. června 2020

Dne 22. června vyšel na ALLATRA TV rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem, v němž popsal Tvořivou společnost. Jednoduchými slovy a názornými příklady vyjádřil její možnou podobu a zároveň rozvedl jednotlivé etapy, pomocí kterých můžeme jako lidstvo takové společnosti dosáhnout.

Každý člověk, který o Tvořivou společnost usiluje, si nejednou pokládal množství otázek. Co mohu udělat už teď? Jak mohu postupovat, abychom se všichni přiblížili k našemu společnému cíli? Jak se mohu podílet na budování společnosti, v níž budou všichni lidé žít svobodně a důstojně?

V rozhovoru s Igorem Michajlovičem zazněly odpovědi na otázky, které si my – lidé pokládáme každý den a které jsou velmi důležité pro každého z nás.


Rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem o Tvořivé společnosti

V pořadu Igor Michajlovič také objasnil každou z 8 osnov Tvořivé společnosti na názorných příkladech ze života, které ukazují, jak můžeme takovou společnost vybudovat. Je to snadné a reálné.

  • Jaké musí být podmínky pro vybudování Tvořivé společnosti, kde život Člověka, jeho blaho a svoboda jsou na prvním místě? Jak toho můžeme dosáhnout za co nejkratší dobu?
  • Co je to samospráva společnosti?
  • Jakou roli hraje Člověk při formování a rozvoji Tvořivé společnosti?
  • Jaké perspektivy otevírá Tvořivá společnost pro lidstvo?
  • Jak může formát Tvořivé společnosti změnit život každého člověka, jeho rodiny, dětí a vnuků?

Proč se naše společnost stala takovou, jakou ji pozorujeme teď? Protože byly vytvořeny podmínky, které člověka pobízejí k projevování negativních vlastností. To znamená, že pokud změníme podmínky, změní se také chování lidí. V pořadu také zaznělo, jak můžeme vytvořit podmínky, díky kterým bude mít každý člověk zájem o to, aby projevoval jen to nejlepší, co má v sobě, aby se staral o své bližní. Takové podmínky, při kterých se nebude muset obávat o vlastní blahobyt a bezpečnost. Tvořivá společnost je společnost, v jejímž centru je Člověk a život každého Člověka je nejvyšší hodnota.

Dnes máme rukách nástroj nevyčíslitelné hodnoty – návod pro konání. Můžeme ho použít a vybudovat tak šťastnou budoucnost – Tvořivou společnost.

Přidat komentář