AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society חברה יוצרת

על הפרויקט "חברה יוצרת"

"חברה יוצרת" היא פרויקט גלובלי של התנועה החברתית הבינלאומית ALLATRA אשר נוגע בכולם.
להצטרף #ALLATRAUNITES
Collage
icon

הרעיון של הפרויקט

התקדים ליצירת פרויקט זה היה כנס בינלאומי גלובלי
"חברה. ההזדמנות האחרונה", שאיחד אנשים ממדינות רבות בעולם.
  • בהיותם בחלקים שונים על פני כדור הארץ, התאספו אנשים באולמות כנסים רבים ובמקביל יצאו לתקשורת וידאו זה עם זה על מנת לדון בגלוי ובכנות באתגרים העומדים בפני הציוויליזציה המודרנית.
  • הכנס הוביל למסקנה שהבעיה המרכזית של האנושות של ימינו היא המתכונת הצרכנית של החברה. והדרך היחידה לצאת מהמבוי הסתום הנוכחי היא לשנות את פורמט החברה כולה מצרכן ליצירתי.
איך יכול להראות פורמט יצירתי של החברה אשר
icon
יוביל את הציוויליזציה שלנו מהדרך ללא מוצא של הרס עצמי;
icon
יבטיח עתיד ללא מלחמה, סכסוכים, אלימות ורעב;
icon
יספק חיים הגונים לאנשים ברחבי העולם ללא חשש להווה ולעתיד;
icon
יביא את החברה המודרנית לרמה חדשה של אחדות והתפתחות ידידותית של ציוויליזציה בכל תחומי החיים?
כיצד אנו נציגי האנושות רואים חברה יוצרת שכזו?
כיצד נוכל להתאחד במטרה זו וכולנו יחד להשיג אותה?
על מנת שכל העולם יענה על שאלות אלה, נוצר פרויקט עולמי "חברה יוצרת".
פרויקט "חברה יוצרת" הוא עניין של כל האנשים, לכן יוזמה זו מיושמת על ידי המשתתפים עצמם ואינה ממומנת על ידי אף צד שלישי. פרויקט זה, כמו כל שאר הפרויקטים של ALLATRA IPM , נמצא מחוץ לדת ומחוץ לפוליטיקה. משתתפי ALLATRA IPM הם נציגי הציבור הרחב, הדוגל ביישום 8 יסודות של חברה יוצרת בכל מדינות העולם לטובת כל האנשים. קרא עוד על שלבי בניית החברה היצירתית במאמר"יסודות ושלבים לבניית חברה יוצרת."
ראיון בלעדי עם איגור מיכאילוביץ 'דנילוב לטלוויזיה האינטרנטית הבינלאומית ALLATRA TV על חברה יוצרת.
icon

מטרות ומשימות

#ALLATRAUNITES
מטרת הפרויקט:
icon
הקמת חברה יוצרת נקייה ממערכת דפוסים צרכניים.
משימות הפרויקט:
1
ליצור תנאים לבניית חברה יוצרת בצורה ידידותית בכל רחבי כדור הארץ.
2
לגלות את דעתם של אנשים ברחבי העולם, האם הם רוצים לחיות בחברה במתכונת יצירתית ואיך הם רואים אותה.
3
לספק במה לדיון בינלאומי אוניברסלי פתוח על תפיסה ומודל של חברה יוצרת בכל תחומי חיי האדם.
4
למצוא דרכים חדשות לאחד את כל האנושות וליצור תנאים להשתתפות פעילה של כל אדם בחיי החברה, ללא קשר למעמד החברתי, הדת, הלאום.
icon

כיווני פעילות

ליישום המשימות של פרויקט "חברה יוצרת" מתבצעת פעילות בתחומים הבאים:
collage
סקרים חברתיים וראיונות אשר נערכו ברחבי העולם כדי להאיר את דעותיה של הקהילה הבינלאומית.
כנסים בינלאומיים של מומחים בפורמט של
"משחק המקצוענים ".
ארגון אירועים משמעותיים מבחינה חברתית, פורומים, פגישות פרופיל, שולחנות עגולים, סמינרים מקוונים נושאים, פודקאסטים מקוונים, וידאו והשתתפות באירועים דומים בפלטפורמות אחרות ברחבי העולם.
פרסום מאמרים אנליטיים ומחקרים, חוות דעת של מחברים ומומחים, ביקורות, ראיונות וחומרי מידע אחרים.
יצירת שידורי וידאו, יצירת סרטונים חברתיים וסרטונים ייצוגיים, סרטי תעודה, ביקורות וידאו.
בואו ניצור יחד עתיד הראוי לאנושות!