AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society חברה יוצרת

סקר בינלאומי

חברה יוצרת היא מודל של חברה הנוצרת כיום ע"י אנשים עצמם. יישום מודל זה אפשרי רק בהשתתפות כל אדם בתהליך זה. לשם כך עליכם להבין האם כולם רוצים לחיות בחברה יוצרת וכיצד אנו, תושבי כדור הארץ, רואים זאת. כדי לגלות את הדעה הרווחת של כל האנושות, אנשים ברחבי העולם יזמו סקר חברתי בינלאומי במסגרת הפרויקט "חברה יוצרת" בפלטפורמה של ALLATRA IPM.

אנשים במדינות שונות מדברים באופן אקטיבי בתמיכה בחברה יוצרת, מביעים את חזונם, את רעיונותם ומתעניינים זה בזה. דעתך חשובה כדי ליצור תמונה מלאה כיצד אנו רוצים שהחברה הזו תהיה.

להצטרף #ALLATRAUNITES
Collage
icon

איך להצטרף?

מאוד קל להצטרף לתהליך זה:
icon
לשתף את דעתך בסרטון או בטקסט בעמוד שלך ברשתות החברתיות, בלוגים או משאבים אחרים.
icon
לערוך סקר בעל פה או וידאו בקרב חברים ומכרים בפגישה או באינטרנט ולעלות חומר זה באינטרנט בהסכמת כל המשתתפים.
icon
להריץ יוזמת פלאש-מוב - סקרים חברתיים ברשתות החברתיות.
השתמש בהאשטגים:
#חברהיוצרת #allatraunites #ALLATRA
icon

שאלות ונושאים לדיון:

#ALLATRAUNITES
1
איך אתה מדמיין חברה בה תרגיש מאושר, בה אתה, יקירים שלך וכל אדם אחר בעולם תרגישו בנוח לחיות?
2
בחברה שבה כל בן אדם מאושר, איך אתה רואה את הרפואה והחינוך? כיצד התחומים הללו אמורים לתפקד?
3
מה צריכים להיות ביטוח לאומי ותנאי עבודה כדי שאדם יוכל להתפתח, לגלות בצורה מרבית את הכשרונות שלו, תכונות הטובות ביותר והפוטנציאל?
4
כמה חשוב, לדעתך, לגלות מאנשים כיצד הם רואים חברה יוצרת, האם הם רוצים לחיות בחברה כזו, וכמה חשוב להעלות נושאים כאלה בתקשורת עם אנשים אחרים?
5
אם הרעיון של חברה יוצרת קרוב אליך, מה לדעתך צריך לעשות כדי שכמה שיותר אנשים ידעו על רעיון זה?
 צור והתאחד!
להצטרף
צפו בסקרים חברתיים שכבר נעשו ע"י אנשים מכל רחבי העולם
מהו סקר חברתי?
סקר חברתי הוא סוג של סקר דעת האוכלוסייה. אנו לא אוספים נתונים. המטרה היא להודיע ​​לאנשים ולערב את הקהילה העולמית בדיון בנושא של חברה יוצרת. הסקרים נערכים ע"י אנשים עצמם ומתפרסמים בפומבי על משאב זה