AllatRa Pattern Tape

«ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՏԻԿ»

«ԱԼԼԱՏՌԱ» Միջազգային Հասարակական Շարժման
հիմնարար սոցիալական հետազոտական նախագիծն նախագիծ

“«ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՏԻԿ»” -ը դա «ԱԼԼԱՏՌԱ» Միջազգային Հասարակական Շարժման սոցիալական հետազոտական նախագիծն է, որի նպատակն է ուսումնասիրել և բացահայտել աշխարհի կրոնների և մշակույթների հիմքում ընկած ընդհանուր հոգևոր հատիկները: Ուսումնասիրելով բոլոր գոյություն ունեցող կրոնների և մշակույթների սուրբ գրությունները՝ մենք ցույց ենք տալիս, որ աշխարհի բոլոր ազգերի ուսմունքները հիմնված են Ճշմարտության միևնույն հատիկենրի վրա: Այդ գիտակցումը տալիս է մարդկանց այն հասկացողությունը, որ մենք բոլորս միասնական ենք, որ մեր մշակույթներն ու կրոնները ասում և սովորեցնում են միևնույն բանի մասին: Եվ որ ոչինչ մեզ չի կարող բաժանել:

Official website of the project: https://edinoezerno.allatra.org/en

"ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ" ֆիլմ առաջին

Telegram