AllatRa Pattern Tape

KOPĪGAIS GRAUDS

FUNDAMENTĀLS SOCIĀLO PĒTĪJUMU PROJEKTS
STARPTAUTISKĀS SABIEDRISKĀS KUSTĪBAS ALLATRA

“KOPĪGAIS GRAUDS” ir projekts, kā mērķis ir kopīgo garīgo graudu izpēte un atklāšana pasaules reliģiju un kultūru pamatā. Pētot svētos tekstus visās esošajās reliģijās un kultūrās, mēs ieraudzījām, ka mācības visās pasaules tautās balstās uz vieniem un tiem pašiem Patiesības graudiem. Šī atklāsme dod cilvēkiem izpratni, ka mēs visi esam vienoti, ka mūsu kultūras un reliģijas stāsta un māca par vienu un to pašu, un mēs patiešām esam vienoti.

Official website of the project: https://edinoezerno.allatra.org/en

Pirmā filma “IZVĒLE”

Telegram