AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA

Starptautiskā sabiedriskā kustība „ALLATRA“

- tas ir savstarpējās sadarbības formāts ārpus politikas un reliģijas. Tā ir starptautiska kustība, kas jau ir apvienojusi miljoniem cilvēku no vairāk nekā 180 pasaules valstīm. Tā ir atvērta visiem labas gribas cilvēkiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, nacionalitātes, sociālā statusa, reliģijas vai politiskās piederības. Starptautiskās brīvprātīgās kustības darbība virzīta uz garīgi-tikumisko vērtību atdzimšanu pasaules sabiedrībā un miermīlīga dialoga izveidošanu tādos sabiedriskās dzīves aspektos kā kultūras, sociālie un garīgi tikumiskie apstākļi.

Galvenā darbība tiek veikta ar cilvēku brīvprātīgo iniciatīvu, viņu tieksmi padarīt sevi un pasauli labāku. Šī ir unikāla miermīlīga kustība, kurā ļaudis no darba brīvajā laikā veiksmīgi realizē pavisam jaunu savstarpējo attiecību un komunikāciju formu. Tā rezultātā notiek cilvēku apvienošanās visā pasaulē, kas balstās uz godīguma, labsirdības un taisnīguma principiem. Tas ir spēks, kas tik tiešām apvieno cilvēkus visā planētā.

KOPĪGAIS GRAUDS
FUNDAMENTĀLS SOCIĀLO PĒTĪJUMU PROJEKTS
STARPTAUTISKĀS SABIEDRISKĀS KUSTĪBAS ALLATRA

“KOPĪGAIS GRAUDS” ir projekts, kā mērķis ir kopīgo garīgo graudu izpēte un atklāšana pasaules reliģiju un kultūru pamatā. Pētot svētos tekstus visās esošajās reliģijās un kultūrās, mēs ieraudzījām, ka mācības visās pasaules tautās balstās uz vieniem un tiem pašiem Patiesības graudiem. Šī atklāsme dod cilvēkiem izpratni, ka mēs visi esam vienoti, ka mūsu kultūras un reliģijas stāsta un māca par vienu un to pašu, un mēs patiešām esam vienoti.

Projekta oficiāla mājas lapa: https://edinoezerno.allatra.org/en

Life. Love that Gives Freedom. Film 2. Part 1

Pirmā filma “IZVĒLE”