AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA

STARPTAUTISKA SOCIĀLĀ APTAUJA

Radoša sabiedrība — tas ir sabiedrības modelis, ko šodien rada paši cilvēki. Šī modeļa realizācija ir iespējama tikai tad, ja šajā procesā piedalās katrs cilvēks. Tādēļ ir nepieciešams saprast, vai visi vēlas dzīvot radošā sabiedrībā un kādu to redzam mēs, planētas Zeme iedzīvotāji. Lai noskaidrotu visas cilvēces kopīgo viedokli, cilvēki visā pasaulē uzsāka starptautisku sociālo aptauju uz SSK “ALLATRA” platformas projekta “Radoša sabiedrība” ietvaros.

Cilvēki dažādās valstīs aktīvi izsaka atbalstu radošai sabiedrībai, stāsta savu redzējumu, savas idejas, interesējas viens par otra viedokli. Lai izveidotu pilnīgu ainu, kādu mēs vēlamies redzēt šo sabiedrību, nepieciešams jūsu viedoklis.

Pievienoties #ALLATRAUNITES
Collage
icon

Kā pievienoties?

Pievienoties šai iniciatīvai ir ļoti vienkārši:
icon
Padalīties ar savu redzējumu video vai teksta formātā savā lapā sociālajos tīklos, blogos vai citos resursos.
icon
Veikt mutisku vai videoaptauju starp saviem draugiem un paziņām klātienē vai online un ievietot šo materiālu Internetā pēc visu tikšanās dalībnieku piekrišanas.
icon
Sociālajos tīklos aktivizēt sociālo aptauju zibakcijas.
Izmantojot heštegus:
#RadosaSabiedriba #allatraunites #ALLATRA
icon

JAUTĀJUMI UN APSPRIEŽAMĀS TĒMAS:

#ALLATRAUNITES
1
Kādu Jūs iedomājaties sabiedrību, kurā Jūs justos laimīgs, kurā Jums, Jūsu tuviniekiem un katram cilvēkam uz pasaules būtu komfortabli dzīvot?
2
Sabiedrībā, kur katrs cilvēks ir laimīgs, kādu Jūs iedomājaties medicīnu un izglītību? Kā šīm nozarēm vajadzētu funkcionēt?
3
Kādam jābūt sociālajam nodrošinajumam un darba apstākļiem, lai cilvēks varētu attīstīties un maksimāli izpaust savas spējas, labākās īpašības, potenciālu?
4
Cik svarīgi, jūsuprāt, ir noskaidrot no cilvēkiem, kādu tie redz Radošu Sabiedrību, vai viņi vēlas dzīvot tādā sabiedrībā, un cik svarīgi ir aktualizēt šādas tēmas sarunā ar citiem cilvēkiem?
5
Ja Jums ir tuva radošas sabiedrības ideja, tad kas pēc Jūsu domām ir jāizdara, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu par šo ideju?
Radi un apvieno!
Pievienoties
* Kas ir sociālā aptauja?
Sociālā aptauja — tā ir iedzīvotāju viedokļa aptaujas forma. Mēs nenodarbojamies ar datu vākšanu. Mērķis ir cilvēku informēšana un pasaules sabiedrības iesaistīšana radošas sabiedrības tēmas apspriešanā. Aptaujas veic paši cilvēki un tās tiek atklāti publicētas šajā resursā.