AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО

Меѓународно Јавно Движење АЛАТРА

е формат на интеракција надвор од политиката и религијата. Ова глобално движење, на кое веќе се придружуваат милиони луѓе од над 140 земји, е отворено за сите луѓе со добра воља без оглед на нивното место на живеење, националност, социјален статус, религија или политичка припадност. Активностите на ова меѓународно волонтерско движење, се насочени кон заживување на духовните и моралните вредности во светската заедница и воспоставување мирен дијалог околу аспектите на животот во општеството, како што се културни, социјални, духовни и морални услови.

Главните активности се спроведуваат преку доброволна иницијатива на луѓето, нивната желба да се променат себеси и светот на подобро. Ова е уникатно, мирно глобално движење во кое луѓето, во слободното време успешно спроведуваат сосема нова форма на комуникација, интеракција која резултира во обединување на луѓето ширум светот, засновани врз принципите на чесност, љбезност и правда. Ова е моќта што навистина ги обединува луѓето ширум планетата.

УНИВЕРЗАЛНО ЗРНО
СОЦИЈАЛЕН ФУНДАМЕНТАЛЕН ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ НА
МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ДВИЖЕЊЕ АЛЛАТРА

“УНИВЕРЗАЛНО ЗРНО” е проект насочен кон обединување на луѓето, врз основа на духовни вредности и обични зрна на знаење, што постојат во сите религии и култури. Проучувајќи ги светите текстови на сите постојни религии и култури, покажуваме дека учењата на сите луѓе на светот, се засноваат на истите зрна на Вистината. Оваа реализација им дава на луѓето разбирање дека сите сме обединети, нашите култури и религии зборуваат и учат за иста работа. И нема ништо што може да не оддели.

Официјалн вебсајт на проектот: https://edinoezerno.allatra.org/en

Во живо. Љубов што Дава Слобода. Филм 2. Дел 1

Прв филм „ИЗБОР“