AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО

ЗА ПРОЕКТОТ КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО

Креативно Општество е глобален проект на Меѓународно Јавно Движење АЛЛАТРА и се однесува на секого.
Collage
icon

ПРОЕКТ ИДЕА

Преседан за креирање на овој проект беше глобалната интернационална конференција „Општество. Последна Шанса“ која ги обедини луѓето од повеќе држави во светот.
  • Престојувајки во различни делови од светот, луѓето се обединија во многубројни конференциски хали, каде истовремено се поврзаа мегусебно на видео бродкаст, преку интернет, со цел искрено и чесно да ѓи дискутираат предизвиците со кој се соочува модерната цивилизација.
  • Конференцијата водеше кон заклучок дека главниот проблем на современото општество е консумеристичкиот формат на општество. Каде единствениот начин назад од ситуацијата на тековниот ќорсок, е целосна промена на форматот на општеството, од Потрошувачко кон Креативно Општество.
Како би можел да изгледа кретивниот формат на општеството,при што:
icon
нашата цивилизација би ја извадил од смртна брава на самоуништување;
icon
да се обезбеди иднина без војни,конфликти, насилство,и глад.
icon
да се обезбеди достоен живот за сите луѓе во светот и да се елеминира стравот од сегашноста и иднината;
icon
модерното општество да се донесе до степен на обединетост и мирен развој на цивилизацијата во сите свери од животот.
Како ние, претставници на човештвото, предвидуваме такво креативно општество?
Како ние може да се обединиме кон оваа цел и да го постигнеме сето тоа заедно?
Глобалниот Проект на Креативното Општество е инициран прецизно, за целиот свет да може да одговори на овие прашања.
Причина за проектот Креативно Општество се сите луѓе. Ова е причината бидејки самите учесници ја спроведуваат оваа иницијатива. Ниту трети лица не го финансираат. Овој проект, како и сите други проекти на АЛЛАТРА МЈД, е надвор од религијата и политиката. Учесниците на АЛЛАТРА МЈД ја претставуваат пошироката јавност. Овие луѓе се залагаат за спроведување на осумте основи на Креативното Општество во сите земји во светот за придобивките на сите луѓе. Прочитајте повеќе за фазите на градење на Креативното Општество во артиклот „Основи и Фази во градењето на Креативно Општество“.
Ексклузивно интервју со Игор Михајлович Данилов за Меѓународната Интернет Телевизија АЛЛАТРА ТВ за Креативното Општество.
icon

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

#ALLATRAUNITES
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ:
icon
Да се изгради општство ослободено од потрошувачкиот начин на размислување
Задачи на проектот:
1
Да се создадат услови за изградба на креативно општество,по мирен пат на целата планета.
2
Да се прашаат луѓето од светот, дали би сакале да живеат во креативно општество и како тие го предвидуваат.
3
Да се обезбеди платформа за глобални, меѓународни, отворени разговори за концептот и моделот на креативното општество во сите форми на човечкиот живот.
4
Да се пронајдат нови начини да се обедини целото човештво и да се обезбедат услови за активно учество на секоја личност во животот во општеството, без разлика на социјален статус, религија и националност.
icon

ОБЛАСТИ НА АКТИВНОСТ

За да се имплементираат задачите на проектот, Кретивно Општество активностите се водат во области на:
collage
Спроведување на јавни истражувања и интервјуа, низ целата планета, за да се осветли мислењето на мегународната заедница.
Мегународни Конференции во учество на експерти, во формат „Игри на Професионалци“.
Организација на Социјално Значајни настани, форуми, тематски состаноци,тркалезни маси,вебинари,онлајн видео подкаст, и учество во слични настани на различни платформи околу светот.
Публикации на аналитички и истражени артикли, мислења од експерти и автори, прегледи,интервјуа и други информативни материјали.
Креација на видео програми, презентација на социјални видеа, документарци, и видео прегледи.
Да ја создадеме иднината што човештвото ја заслужува!