AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО

МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ИСТРАЖУВАЊЕ

Креативното Општество е модел на општество што денес го градат самите луѓе. Спроведувањето на овој модел е можно само со учество на секоја личност во овој процес. Затоа, потребно е да откриеме дали сите сакаат да живеат во креативно општество и како ние, како жители на планетата Земја, го предвидуваме. Со цел да се дознае заедничкото мислење на целото Човештво, луѓето од целиот свет иницираа Меѓународно Јавно Истражување како дел од проектот Креативно општество засновано на платформата МЈД АЛЛАТРА.

Луѓето во различни земји активно ја поддржуваат идејата за креативно општество, изразувајќи го својот вид, и идеи, и се распрашуваат за мислењето на другите. За да имаме целосна слика за тоа како го предвидуваме ова општество, би сакале да го слушнеме вашето мислење.

Collage
icon

Како да се приклучите?

Да се приклучиш на оваа иницијатива е многу лесно:
icon
Споделете го вашето мислење во кратко видео или порака на страниците на социјалните мрежи, блогови или во други медиуми.
icon
Спроведете вербално или видео истражување помеѓу вашите пријатели и познаници лично или на Интернет, и објавете го на Интернет со согласност на сите учесници.
icon
Иницирајте флешмоб на јавни анкети на различни социјални медиуми.
Користете xаштаг:
#КреативноОпштество #allatraunites #АЛЛАТРА
icon

ПРАШАЊА И ТЕМИ ЗА РАЗГОВОР:

#ALLATRAUNITES
1
Како предвидувате општество во кое би се чувствувале среќни, каде вие, вашите најблиски и сите во светот би живееле удобно?
2
Како предвидувате здравствена заштита и образование во општество во кое секоја личност е среќна? Како треба да функционираат овие сфери?
3
Како треба да изгледаат социјалната помош и работните услови за луѓето да растат,целосно да ги покажат своите способности,најдобри квалитети и потенцијали?
4
Колку всушност сметате дека е важно да се открие како луѓето предвидуваат Креативно Општество; дали сакаат да живеат во такво општество, и колку е важно да се постават вакви прашања за време на разговорите со други луѓе?
5
Ако идејата за креативно општество е близу до вас, тогаш, според ваше мислење, што е потребно да се направи за да се информираат што е можно повеќе луѓе?
Да Креираме и Обединиме!
Придружи се
* Што е јавно истражување?
Јавното истражување е форма на анкета на јавното мислење. Ние не собираме податоци. Целта е да се информираат луѓето и да се вклучи светската заедница во дискусија на темата поврзана со Креативно Општество. Анкетите ги прават обични луѓе и јавно се достапни на овој ресурс.