AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society MASYARAKAT
KREATIF
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

MASYARAKAT KREATIF

PROJEK ANTARABANGSA DARI “ALLATRA” PAA

#ALLATRAUNITES
The Creative Society is a project of all humanity that provides the opportunity to bring our civilization peacefully to a new stage of evolutionary development in the shortest possible time.
The main goal of this project is
TO BUILD THE CREATIVE SOCIETY WORLDWIDE in which Human Life is of the highest value.

Objektif projek:

  • Untuk mewujudkan keadaan untuk membina masyarakat kreatif di seluruh planet dengan cara yang aman.
  • Untuk bertanya kepada penduduk di seluruh dunia sama ada mereka mahu hidup dalam masyarakat kreatif, dan bagaimana mereka membayangkannya.
  • Untuk menyediakan platform untuk perbincangan terbuka global, antarabangsa, mengenai konsep dan model masyarakat kreatif dalam semua bidang kehidupan manusia.
  • Untuk mencari cara baru untuk menyatukan seluruh umat manusia dan mewujudkan syarat untuk penyertaan aktif setiap masyarakat dalam kehidupan masyarakat, tanpa mengira status sosial, agama atau warganegara.
Maklumat lanjut

Belajar lebih lanjut mengenai peringkat membangun sebuah Masyarakat Kreatif dalam artikel “Asas dan Peringkat untuk Membina Masyarakat Kreatif”

Baca

Persidangan antarabangsa

MASYARAKAT KREATIF
8 ASAS
MASYARAKAT KREATIF
allatraunites.com
1. Kehidupan Manusia
Kehidupan Manusia adalah nilai tertinggi. Kehidupan mana-mana Manusia harus dilindungi sebagai miliknya. Matlamat masyarakat adalah memastikan dan menjamin nilai kehidupan setiap Manusia. Tidak ada dan tidak pernah ada yang lebih berharga daripada kehidupan Manusia. Sekiranya satu Manusia itu bernilai, maka semua Manusia itu juga bernilai!
2. Kebebasan Manusia
Setiap manusia dilahirkan dengan hak untuk menjadi Manusia. Semua dilahirkan bebas dan setaraf. Setiap manusia berhak memilih. Tidak ada seseorang dan apa-apa di Bumi ini lebih atas dari seorang Manusia, kebebasan dan haknya. Pelaksanaan hak dan kebebasan Manusia tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain.
3. Keselamatan Manusia
Tidak ada seorang pun dan tidak ada dalam masyarakat yang berhak menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan kebebasan Manusia!
Setiap Manusia dijamin menyediakan keperluan hidup yang percuma, termasuk makanan, perumahan, rawatan perubatan, pendidikan dan keselamatan sosial sepenuhnya.
Kegiatan saintifik, perindustrian dan teknologi masyarakat harus ditujukan secara eksklusif untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia.
Kestabilan ekonomi terjamin: tidak ada inflasi dan krisis, harga barangan stabil dan sama di seluruh dunia, satu unit monetari, dan cukai minimum tetap atau tanpa cukai.
Keselamatan Manusia dan masyarakat dari segala jenis ancaman dijamin oleh perkhidmatan global yang bersatu yang menangani situasi kecemasan.
4. Ketelusan dan keterbukaan maklumat untuk semua
Setiap Manusia berhak menerima maklumat yang boleh dipercayai mengenai pergerakan dan pengagihan dana awam. Setiap Manusia mempunyai akses kepada maklumat mengenai status pelaksanaan keputusan masyarakat.
Media massa adalah milik masyarakat semata-mata dan mencerminkan maklumat dengan tulus, terbuka, dan jujur.
5. Ideologi kreatif
Ideologi harus ditujukan untuk mempopularkan sifat terbaik manusia dan menghentikan semua perkara yang ditujukan menentang Manusia. Keutamaan utama adalah keutamaan kemanusiaan, kerohanian yang tinggi dan aspirasi kemanusian bermoral, kemanusiaan, kebajikan, saling menghormati dan mengukuh persahabatan.
Mewujudkan keadaan untuk pembangunan dan pendidikan Insan dengan modal “H”, memupuk nilai-nilai moral dalam diri dan masyarakat.
Larangan menyebarkan propaganda keganasan, kecaman dan pengecaman segala bentuk perpecahan, keagresifan, dan manifestasi anti-kemanusiaan.
6. Pengembangan Kepribadian
Setiap manusia dalam Masyarakat Kreatif mempunyai hak untuk pengembangan yang komprehensif dan pemenuhan peribadi.
Pendidikan harus percuma dan boleh diakses oleh semua. Menciptakan keadaan dan memperluas peluang bagi Manusia untuk melaksanakan kemampuan dan bakat kreatifnya
7. Keadilan dan kesaksamaan
Semua sumber semula jadi adalah milik Manusia dan diedarkan secara adil di antara semua manusia. Monopoli sumber dan penggunaannya yang tidak rasional dilarang. Sumber-sumber ini diagihkan secara adil di kalangan penduduk di seluruh Bumi.
Manusia dijamin pekerjaan sekiranya dia menginginkannya. Bayaran yang sama untuk jawatan, kepakaran, atau profesi yang serupa harus sama di seluruh dunia
Setiap orang berhak atas harta dan pendapatan persendirian, namun dalam had terhad jumlah kapitalisasi individu yang ditentukan oleh masyarakat.
8. Masyarakat yang memerintah sendiri
Konsep “kuasa” dalam Masyarakat Kreatif tidak ada, kerana tanggungjawab untuk masyarakat secara keseluruhan, perkembangannya, keadaan hidup dan format yang harmoni, terletak pada setiap Manusia
Setiap manusia berhak untuk mengambil bahagian dalam pengurusan hal ehwal Persatuan Masyarakat Kreatif dan dalam penerapan undang-undang yang meningkatkan taraf kehidupan Manusia.
Penyelesaian sosial yang penting, secara sosial amat ketara dan masalah ekonomi yang mempengaruhi kualiti kehidupan Manusia dikemukakan untuk perbincangan dan pengundian (referendum).
Ikuti perkembangan berita dan peristiwa terkini
- 1 -
Langgan saluran ALLATRA TV YouTube dan klik pada “loceng”
- 2 -
Langgan saluran Telegram kami dan dapatkan berita dan acara terkini

Mengenai Gerakan ALLATRA

ALLATRA Pergerakan Awam Antarabangsa ialah sebuah persatuan dari seluruh dunia yang terdiri daripada sebilangan golongan masyarakat sosial yang aktif dan saling bersatu berinisiatif untuk membina sebuah masyarakat yang kreatif. Ini adalah komuniti global yang mempunyai fikiran yang sama bagi melaksanakan projek yang berinformasi, kreatif, ilmiah dan bermakna dari pelbagai negara di dunia.

Berkat gerakan aktiviti dari ALLATRA, beberapa pilihan  telah diciptakan dalam masyarakat yang menyumbang kepada peningkatan dialog antara budaya yang berkesan, mewujudkan hubungan komunikasi yang erat antara manusia dan pengukuhan asas bernilai universal yang menyatukan kita semua.

Mereka  yang mengambil bahagian dalam projek ALLATRA PAA secara sukarela pada masa lapang telah  mengembangkan potensi kreatif mereka, memperoleh sebilangan besar rakan di seluruh dunia dan memenuhi keperluan semula jadi manusia untuk memberi manfaat kepada masyarakat.

ALLATRA ialah, pertamanya mengutamakan golongan manusia. Manusia dari pelbagai sfera aktiviti dan minat, kewarganegaraan, pengakuan, status sosial yang berbeza, yang secara aktif berinteraksi antara satu sama lain dan melahirkan  hasrat untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik, segalanya bermula dari diri mereka sendiri.

Sesiapa sahaja boleh mengambil bahagian dalam inisiatif kreatif antarabangsa ini!