AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society KREATIVT
SAMFUNN

Internasjonal Offentlig Bevegelse «АLLATRA»

er et format for samhandling utenfor politikk og religion. Denne globale bevegelsen, som allerede har blitt forent av millioner av mennesker fra over 140 land, er åpen for alle mennesker med god vilje, uavhengig av bosted, nasjonalitet, sosial status, religion eller politisk tilhørighet. Aktiviteten til denne frivillige, bevegelsen til alle mennesker, tar sikte på å gjenopplive åndelige og moralske verdier i verdenssamfunnet og skape en fredelig dialog rundt aspekter av livet i samfunnet som kulturelle, sosiale, åndelige og moralske forhold.

De viktigste aktivitetene gjennomføres gjennom frivillige initiativer fra mennesker, deres ønske om å forandre seg selv og verden til det bedre. Dette er en unik, fredelig global bevegelse der mennesker på fritiden med hell implementerer en helt ny form for kommunikasjon, en interaksjon som resulterer i forening av mennesker over hele verden basert på prinsippene om ærlighet, vennlighet og rettferdighet. Dette er kraften som virkelig forener mennesker over hele verden.

UNIVERSAL KORN
ET GRUNNLEGGENDE SOSIALT FORSKNINGSPROJEKT AV
«АLLATRA» INTERNASJONAL OFFENTLIG BEVEGELSE

“UNIVERSAL KORN” — prosjektet rettet mot å forene mennesker på grunnlag av åndelige verdier og allmennkunnskapskorn som finnes i alle religioner og kulturer. Ved å studere de hellige tekstene til alle eksisterende religioner og kulturer, viser vi at læren til alle mennesker i verden er basert på samme sannhetskorn. Denne innsikten gir mennesker forståelse for at vi alle er forenet, at våre kulturer og religioner snakker og lærer om det samme. Og det er ingenting som kan skille oss.

Offisiell nettside for prosjektet: https://edinoezerno.allatra.org/en

Liv. Kjærlighet som gir frihet. Film 2. Del 1

«UNIVERSAL KORN». Den første delen «VALGET»