AllatRa Pattern Tape

JEDYNE ZIARNO

FUNDAMENTALNY SOCJALNY PROJEKT BADAWCZY
Międzynarodowy Ruch Społeczny ALLATRA

“JEDYNE ZIARNO” - fundamentalny socjalny projekt badawczy Międzynarodowego Ruchu Społecznego “ALLATRA”, którego celem jest badanie oraz odkrywanie wspólnych ziaren duchowych leżących u podstaw religii i kultur świata. Eksplorując święte teksty wszystkich istniejących religii i kultur, zauważyliśmy, że nauki wszystkich narodów świata są oparte na tych samych ziarnach Prawdy. Uświadomienie tego daje ludziom zrozumienie, że wszyscy jesteśmy jednością oraz że nasze kultury i religie uczą i mówią o tym samym.

Official website of the project: https://edinoezerno.allatra.org/en

“JEDYNE ZIARNO. Część Pierwsza. WYBÓR”

Telegram