AllatRa Pattern Tape

Międzynarodowy Ruch Społeczny ALLATRA

— jest formatem interakcji poza polityką i religią. Jest to ruch o zasięgu globalnym, który zgromadził już miliony ludzi z ponad 140 krajów na całym świecie i jest otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, narodowości, statusu społecznego, wyznania czy przynależności politycznej. Działalność międzynarodowego ruchu wolontariackiego ma na celu odnowienie wartości duchowych i moralnych we wspólnocie światowej oraz nawiązanie pokojowego dialogu na temat takich aspektów życia publicznego, jak uwarunkowania kulturowe, społeczne, duchowe i moralne.

Główna działalność prowadzona jest poprzez dobrowolną inicjatywę ludzi, ich pragnienie zmiany siebie i świata na lepsze. Jest to unikalny, pokojowy globalny ruch, w którym ludzie w wolnym czasie od pracy z powodzeniem wdrażają zupełnie nową formę komunikacji i interakcji, czego wynikiem jest zjednoczenie ludzi na całym świecie na zasadach uczciwości, życzliwości i sprawiedliwości. Jest to siła, która naprawdę jednoczy ludzi na całej planecie.

Telegram