AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO

Międzynarodowy Ruch Społeczny ALLATRA

— jest formatem interakcji poza polityką i religią. Jest to ruch o zasięgu globalnym, który zgromadził już miliony ludzi z ponad 180 krajów na całym świecie i jest otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, narodowości, statusu społecznego, wyznania czy przynależności politycznej. Działalność międzynarodowego ruchu wolontariackiego ma na celu odnowienie wartości duchowych i moralnych we wspólnocie światowej oraz nawiązanie pokojowego dialogu na temat takich aspektów życia publicznego, jak uwarunkowania kulturowe, społeczne, duchowe i moralne.

Główna działalność prowadzona jest poprzez dobrowolną inicjatywę ludzi, ich pragnienie zmiany siebie i świata na lepsze. Jest to unikalny, pokojowy globalny ruch, w którym ludzie w wolnym czasie od pracy z powodzeniem wdrażają zupełnie nową formę komunikacji i interakcji, czego wynikiem jest zjednoczenie ludzi na całym świecie na zasadach uczciwości, życzliwości i sprawiedliwości. Jest to siła, która naprawdę jednoczy ludzi na całej planecie.

JEDYNE ZIARNO
FUNDAMENTALNY SOCJALNY PROJEKT BADAWCZY
Międzynarodowy Ruch Społeczny ALLATRA

“JEDYNE ZIARNO” - fundamentalny socjalny projekt badawczy Międzynarodowego Ruchu Społecznego “ALLATRA”, którego celem jest badanie oraz odkrywanie wspólnych ziaren duchowych leżących u podstaw religii i kultur świata. Eksplorując święte teksty wszystkich istniejących religii i kultur, zauważyliśmy, że nauki wszystkich narodów świata są oparte na tych samych ziarnach Prawdy. Uświadomienie tego daje ludziom zrozumienie, że wszyscy jesteśmy jednością oraz że nasze kultury i religie uczą i mówią o tym samym.

Oficjalna strona projektu https://edinoezerno.allatra.org/en

Life. Love that Gives Freedom. Film 2. Part 1

“JEDYNE ZIARNO. Część Pierwsza. WYBÓR”