AllatRa Pattern Tape

BUDÚCNOSŤ JE TERAZ

Každý človek chce byť šťastný. Ale či môžeme nazvať šťastnou našu spoločnosť? Je šťastný každý človek? Čo všetci potrebujeme na to, aby sme vybudovali skutočnú tvorivú spoločnosť? Každý chce aj v prítomnosti žiť šťastne, aj v budúcnosti žiť šťastne. Ale našu budúcnosť vytvárame teraz.

Na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ štartuje nový projekt „BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“. Cieľom tohto projektu je, aby každý človek pochopil, akú úlohu hrá vo formovaní celej našej spoločnosti. Čo každý z nás môže urobiť, aby sme žili tak, ako naozaj chceme? Čo môžeme urobiť na svojom mieste pre to, aby táto tvorivá spoločnosť čo najskôr nastala?

OTÁZKY PRE MEDZINÁRODNÚ SOCIÁLNU ANKETU

1. Mohli by ste opísať spoločnosť, v ktorej by ste sa cítili šťastní? Povedzte prosím, ako si predstavujete spoločnosť, v ktorej by sa komfortne žilo vám, vašim blízkym a každému človeku na svete? Aké by mali byť v takej spoločnosti vzdelávanie, medicína, dĺžka pracovného dňa?

2. Chceli by ste žiť v tvorivej, mierovej spoločnosti, v ktorej vy i každý človek budete:

  • pracovať 4 dni v týždni 4 hodiny denne a dostávať výplatu plne dostatočnú na zabezpečenie seba i rodiny;
  • mať 2 dovolenky ročne a celý balík sociálneho zabezpečenia;
  • mať bezplatné a kvalitné zdravotníctvo a vzdelanie?

Chceli by ste tak žiť a prečo?

3. Aké kľúčové body dôstojného života by ste doplnili?

4. Dnes je na platforme „ALLATRA“ ľuďmi z celého sveta rozpracovávaný model spoločnosti, ktorá by zodpovedala potrebám každého človeka na Zemi. Vytvárajú ho sami ľudia. Čím viac ľudí vyjadrí svoj názor, tým rýchlejšie bude realizovaný.

Príklad predstavenia sa reportéra ALLATRA TV:

„Dobrý deň, sme účastníci Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ / Medzinárodnej dobrovoľníckej televízie ALLATRA TV. Uskutočňujeme sociálnu anketu vo viac ako 180-tich krajinách sveta v rámci sociálneho projektu „Budúcnosť je teraz“. Cieľom projektu je dozvedieť sa, ako ľudia vidia budúcnosť našej spoločnosti. Možno vám položiť niekoľko otázok?“

Posielajte vaše videá, idey, otázky a pripojte sa k projektu „Budúcnosť je Teraz“: [email protected]

Pripájajte sa k medzinárodným on-line konferenciám na platforme „ALLATRA“ v priebehu ktorých sa samotnými ľuďmi formuje pochopenie modelu tvorivej spoločnosti.

Telegram