AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

Medzinárodná online konferencia Globálna kríza. Týka sa to už každého

Viac než 60 jazykov simultánneho tlmočenia
24. júla 2021 | 17:00 SELČ

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realitou, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa blížia? Radikálne zmeny vo všetkých sférach života v blízkej budúcnosti sú nevyhnutné pre všetkých obyvateľov planéty. Nakoľko si ich však uvedomuje samotné svetové spoločenstvo, nehovoriac už o tom, či je na ne pripravené?

Medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každého“ je najvýznamnejšie podujatie organizované dobrovoľníkmi z celého sveta na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA.
24. júla 2021 o 17:00 SELČ sa uskutoční živé vysielanie na tisícoch medzinárodných mediakanáloch a platformách so simultánnym tlmočením do viac než 60 jazykov sveta.
Cieľom konferencie je poskytnúť komplexný a ucelený prehľad vonkajších a vnútorných faktorov rýchlo sa prehlbujúcej globálnej krízy, ktorá sa týka už každého.
Kľúčové témy konferencie:
Digitálna transformácia, zavádzanie špičkových technológií na báze umelej inteligencie do rôznych oblastí života svetovej spoločnosti: výhody a riziká.
Štvrtá priemyselná revolúcia a hrozba masovej nezamestnanosti.
Budúcnosť bez práce: príčiny nevyhnutného kolapsu svetovej ekonomiky pri zachovaní spotrebiteľského formátu.
Radikálne zmeny vo všetkých sférach spoločnosti.
Problém preľudnenia.
Intenzívne vyčerpávanie zdrojov planéty.
Globálna zmena klímy.
Cyklickosť geologických udalostí v závislosti od vonkajších faktorov.
Význam každého človeka pri budovaní tvorivej spoločnosti.
Prežitie ľudstva a obnova civilizácie.
Samotní ľudia, dobrovoľníci z celého sveta, ktorí majú jasný pohľad na súčasnú situáciu, spolu s vedcami a odborníkmi z rôznych oblastí na tejto konferencii načrtnú príčinno-následné súvislosti medzi rôznymi krízami, ktoré sa už dotýkajú všetkých a hroziacou globálnou katastrofou.
Zostaňte v obraze aktuálneho diania
- 1 -
Prihláste sa na odber YouTube kanála ALLATRA TV a kliknite na „zvonček“
- 2 -
Prihláste sa na odber Telegram kanála a buďte v centre aktuálneho diania