AllatRa Pattern Tape

JEDINÉ ZRNO

FUNDAMENTÁLNY SOCIÁLNO-VÝSKUMNÝ PROJEKT
Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA

“JEDINÉ ZRNO” je projekt zameraný na zjednotenie ľudí na základe duchovných hodnôt a spoločných zŕn znalostí, ktoré existujú vo všetkých náboženstvách a kultúrach. Štúdiom posvätných textov všetkých existujúcich náboženstiev a kultúr poukazujeme na to, že všetky svetové učenia sú založené na rovnakých zrnách pravdy; naše kultúry a náboženstvá hovoria a učia o rovnakej pravde a znalostiach. Toto uvedomenie dáva ľuďom pochopenie, že sme skutočne všetci spojení!

Official website of the project: https://edinoezerno.allatra.org/en

Film prvý. "VOĽBA"

Telegram