AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

MEDZINÁRODNÝ SOCIÁLNY PRIESKUM

Tvorivá spoločnosť — to je model spoločnosti, ktorý se v súčasnosti vytvára samotnými ľuďmi. Realizácia tohto modelu je možná len účasťou každého človeka v tomto procese. K tomu je potrebné pochopiť, či chcú všetci žiť v tvorivej spoločnosti, a ako to vidíme my, obyvatelia planéty Zem. Aby bolo možné zistiť spoločný názor celého ľudstva, ľudia z celého sveta iniciovali medzinárodný sociálny prieskum v rámci projektu „Tvorivá spoločnosť“ na platforme MSH ALLATRA.

Ľudia v rôznych krajinách vyjadrujú podporu tvorivej spoločnosti, vyjadrujú svoju víziu, svoje myšlienky, delia sa o nápady a zaujímajú sa o názor druhého človeka. Aby sme získali celkový obraz, ako chceme vidieť túto spoločnosť, chceli by sme si vypočuť aj váš názor.

Pridať sa #ALLATRAUNITES
Collage
icon

Ako sa zapojiť?

Pripojiť sa k tejto iniciatíve je veľmi jednoduché:
icon
Podeliť sa o svoj názor vo videu alebo správou na svojich stránkach v sociálnych sieťach, v svojich blogoch alebo kdekoľvek inde.
icon
Urobiť ústny alebo video prieskum s priateľmi a známymi počas osobného alebo online stretnutia a publikovať tento materiál na internete so súhlasom všetkých účastníkov.
icon
Iniciovať flashmob prieskum v rôznych sociálnych sieťach.
S použitím hashtagov:
#TvorivaSpolocnost #allatraunites #ALLATRA
icon

OTÁZKY A TÉMY NA DISKUSIU:

#ALLATRAUNITES
1
Ako si predstavujete spoločnosť, v ktorej by ste sa cítili šťastní, v ktorej by sa Vám, Vašim blízkym i každému človeku na svete žilo komfortne?
2
Ako si v spoločnosti, v ktorej je každý človek šťastný, predstavujete medicínu a vzdelávanie? Ako majú tieto sféry fungovať?
3
Aké by malo byť sociálne zabezpečenie a pracovné podmienky, aby sa človek mohol rozvíjať a maximálne prejavovať svoje schopnosti, najlepšie kvality a potenciál?
4
Nakoľko je podľa Vášho názoru dôležité zisťovať od ľudí, ako oni vidia Tvorivú spoločnosť, či chcú žiť v takej spoločnosti a nakoľko dôležité je otvárať tieto témy pri komunikácii s druhými ľuďmi?
5
Ak je Vám blízka idea tvorivej spoločnosti, čo je podľa Vás potrebné urobiť, aby sa o tejto myšlienke dozvedelo čo možno najväčšie množstvo ľudí?
Tvor a spájaj!
Pridať sa
* Čo je to sociálny prieskum?
Sociálny prieskum je formou prieskumu verejnej mienky. Nezaoberáme sa zberom údajov. Cieľom je informovanie ľudí a zapojenie svetového spoločenstva do diskusie o téme tvorivej spoločnosti. Prieskum je realizovaný samotnými ľuďmi a verejne sa publikuje v tomto zdroji.