AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA

je formátom vzájomnej interakcie mimo politiky a náboženstva. Ide o globálne hnutie, ku ktorému sa už pripojili milióny ľudí z viac ako 180 krajín, je otvorené všetkým ľuďom dobrej vôle bez ohľadu na miesto ich bydliska, národnosť, sociálne postavenie, náboženskú alebo politickú príslušnosť. Aktivity tohto hnutia, teda všetkých dobrovoľníkov, sú zamerané na oživenie duchovných a morálnych hodnôt vo svetovom spoločenstve a tiež na nadviazanie mierového dialógu o aspektoch života v spoločnosti, akými sú kultúrne, sociálne, duchovné a morálne podmienky.

Hlavné aktivity sa realizujú prostredníctvom dobrovoľnej iniciatívy ľudí a ich túžby zmeniť seba a svet k lepšiemu. Ide o jedinečné, pokojné globálne hnutie, v ktorom ľudia vo svojom voľnom čase úspešne realizujú úplne novú formu komunikácie, interakciu, ktorá vedie k zjednoteniu ľudí na celom svete na základe princípov čestnosti, dobra a spravodlivosti. Toto je sila, ktorá skutočne spája ľudí na celej planéte.

JEDINÉ ZRNO
FUNDAMENTÁLNY SOCIÁLNO-VÝSKUMNÝ PROJEKT
Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA

“JEDINÉ ZRNO” je projekt zameraný na zjednotenie ľudí na základe duchovných hodnôt a spoločných zŕn znalostí, ktoré existujú vo všetkých náboženstvách a kultúrach. Štúdiom posvätných textov všetkých existujúcich náboženstiev a kultúr poukazujeme na to, že všetky svetové učenia sú založené na rovnakých zrnách pravdy; naše kultúry a náboženstvá hovoria a učia o rovnakej pravde a znalostiach. Toto uvedomenie dáva ľuďom pochopenie, že sme skutočne všetci spojení!

Oficiálna stránka projektu: https://edinoezerno.allatra.org/en

Život. Láska darujúca Slobodu. 2. film. Časť prvá.

Film prvý. "VOĽBA"