AllatRa Pattern Tape

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA

je formátom vzájomnej interakcie mimo politiky a náboženstva. Ide o globálne hnutie, ku ktorému sa už pripojili milióny ľudí z viac ako 140 krajín, je otvorené všetkým ľuďom dobrej vôle bez ohľadu na miesto ich bydliska, národnosť, sociálne postavenie, náboženskú alebo politickú príslušnosť. Aktivity tohto hnutia, teda všetkých dobrovoľníkov, sú zamerané na oživenie duchovných a morálnych hodnôt vo svetovom spoločenstve a tiež na nadviazanie mierového dialógu o aspektoch života v spoločnosti, akými sú kultúrne, sociálne, duchovné a morálne podmienky.

Hlavné aktivity sa realizujú prostredníctvom dobrovoľnej iniciatívy ľudí a ich túžby zmeniť seba a svet k lepšiemu. Ide o jedinečné, pokojné globálne hnutie, v ktorom ľudia vo svojom voľnom čase úspešne realizujú úplne novú formu komunikácie, interakciu, ktorá vedie k zjednoteniu ľudí na celom svete na základe princípov čestnosti, dobra a spravodlivosti. Toto je sila, ktorá skutočne spája ľudí na celej planéte.

Telegram