AllatRa Pattern Tape

TÍM ALLATRA TV VO ĽVOVE NAVŠTÍVIL FESTIVAL "MESTO PROFESIÍ"

Ľvov, Ukraine
25. mája 2019

25. mája, tím Medzinárodnej dobrovoľníckej internetovej televízie AllatRa TV Ľvov @allatra.tv.lviv navštívil festival „Mesto profesií", ktorý sa konal v parku Ivana Franka.   Reportéri - priatelia z TV tímu realizovali sociálne ankety a boli veľmi nadšení z úprimných odpovedí ľudí!

Telegram