AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society KREATIVT
SAMHÄLLE

OM PROJEKT KREATIVT SAMHÄLLE

Kreativt Samhälle är ett världsomspännande projekt av ALLATRA International Public Movement och det gäller alla.
Delta #ALLATRAUNITES
Collage
icon

PROJEKT IDÉ

Ett prejudikat för skapandet av detta projekt var den globala internationella konferensen ”Samhälle. Den Sista Chansen” som har förenat människor från många länder i världen.
  • Från i olika delar av världen har människor samlats i ett flertal konferenslokaler och samtidigt anslutit sig till varandra i en videosändning via Internet för att uppriktigt och ärligt diskutera de utmaningar som den moderna civilisationen står inför.
  • Konferensen har lett till slutsatsen att det största problemet med den samtida mänskligheten är samhällets konsumtionsformat. Medan den enda vägen ut ur den nuvarande återvändsgränden är en förändring av samhällsformatet helt från konsumtion till kreativitet.
Hur kan ett kreativt samhälleformat vara, vilket skulle:
icon
ta vår civilisation ur självförstörelsens dödläge;
icon
tillhandahålla en framtid utan krig, konflikter, våld och hunger;
icon
säkerställa anständigt liv för människor över hela världen och eliminera rädsla för nuet och framtiden;
icon
frambringa det moderna samhället till en ny nivå av enhet och fredlig utveckling av civilisationen på alla livsområden?
Hur kan vi — representanter för mänskligheten, föreställa oss ett sådant kreativt samhälle?
Hur kan vi förenas för detta mål och uppnå allt tillsammans?
Det globala projektet Kreativt Samhälle har initierats för att hela världen ska besvara dessa frågor.
Projektet Kreativt Samhälle är en sak för alla människor. Det är därför deltagarna själva genomför detta initiativ. Inga tredje parter finansierar det. Detta projekt, liksom alla andra projekt inom ALLATRA IOR, ligger utanför religion och politik. Deltagare i ALLATRA IOR representerar allmänheten. Dessa människor förespråkar genomförandet av de åtta stiftelserna för det kreativa samhället i alla länder i världen till förmån för alla människor. Läs mer om stadierna för att bygga Kreativt Samhälle i artikeln ”Grunder och stadier för att bygga det Kreativa Samhället”.
En exklusiv intervju med Igor Mikhailovich Danilov till Internationell Internet Television ALLATRA TV om Kreativt Samhället.
icon

MÅL OCH SYFTE

#ALLATRAUNITES
PROJEKTMÅL:
icon
Att bygga ett kreativt samhälle fritt från systemet med ett konsumtionstankesätt.
Projektmål:
1
Att skapa förutsättningar för att bygga ett kreativt samhälle på hela planeten med fredliga medel.
2
Att fråga människor över hela världen om de vill leva i ett kreativt samhälle och hur de föreställa sig det.
3
Att skapa en plattform för en global, internationell, öppen diskussion om det kreativa samhällets koncept och modell på alla mänskliga livssfärer.
4
Att hitta nya sätt att förena hela mänskligheten och skapa förutsättningar för varje persons aktiva deltagande i samhällslivet, oavsett social status, religion eller nationalitet.
icon

AKTIVITETSOMRÅDEN

För att fullfölja uppgifterna i Projektet Kreativt Samhälle genomförs aktiviteter inom områden som:
collage
Offentliga undersökningar och intervjuer som genomförts över hela planeten för att belysa det internationella samfundets åsikt.
Internationella konferenser med deltagande av experter i formatet ”Spel av Professionella”.
Organisering av socialt betydelsefulla evenemang, forum, tematiska möten, runda bordssamtal, webbseminarier, videopodcasts online och deltagande i liknande evenemang på andra plattformar runt om i världen.
Offentliggörande av analytiska och forskningsartiklar, författares och expertutlåtanden, recensioner, intervjuer och annat informationsmaterial.
Skapa videoprogram, presentation och sociala videor, dokumentärer och videorecensioner.
Låt oss tillsammans skapa den framtid som mänskligheten förtjänar!