AllatRa Pattern Tape
allatra unites collage 1

ОБЩЕСТВОТО ПОСЛЕДЕН ШАНС

нов формат на
международна конфернция

9-и Май 2020
#allatraunites
allatra unites collage 2

Events calendar

14 декември 2019 г. Game of Professionals. CITY INFRASTRUCTURE IN A CREATIVE SOCIETY
21 декември 2019 г. Game of Professionals. PUBLIC SELF-GOVERNANCE IN CREATIVE SOCIETY
11 януари 2020 г. Game of Professionals. UNIFIED PLANNED CREATIVE ECONOMY
18 януари 2020 г. Game of Professionals. INFORMATION TECHNOLOGY IN A CREATIVE SOCIETY
25 януари 2020 г. Game of Professionals. EDUCATION AND SCIENCE
1 февруари 2020 г. Game of Professionals. ADVERTISING AND MARKETING IN A CREATIVE SOCIETY
14 март 2020 г. Game Professionals. INVISIBLE WORLD
21 март 2020 г. Game of Professionals. SIGNS OF TIME
9-и Май 2020. За събитието:

На 11 май 2019 г. на платформата на международното обществено движение АЛЛАТРА се проведе международна конференция „ОБЩЕСТВОТО. ПОСЛЕДЕН ШАНС". Хора от повече от 140 страни по света имаха възможност да обсъдят наболели въпроси и вектора на развитието на обществото в онлайн Телвизионни мостове.

По време на конференцията жителите на планетата смело и честно признаха съществуването на такива проблеми като: потребителски формат на обществото, социално неравенство, господство на негативната информация в медиите, насилие в семейството и обществото, заплахата от ядрена война, глобални катаклизми, войни и конфликти на основата на всякакви различия.

Хиляди хора от цял свят разбираха необходимостта да намерят изход от тази ситуация. И те изразиха готовността си да действат така, че след една година - на 9 май 2020 г. - в световната конференция „ОБЩЕСТВОТО. ПОСЛЕДЕН ШАНС" на платформата на AЛЛАТРА в съзидателен тон да се обедини цялото човечество.

Telegram