AllatRa Pattern Tape
Съзидателно общество
Всеки е отговорен за бъдещето на човечеството

АЛЛАТРА

Съзидателно общество

INTERNATIONAL PROJECT
OF ALLATRA IPM

#ALLATRAUNITES
Нов формат на международна конфернция

Due to the fact that the World Health Organization has declared a coronavirus pandemic and many countries have declared quarantine in their territories, the International Conference "Society. The Last Chance", scheduled for May 9, 2020, is postponed to 2021.

At the request of organizers and many participants from different countries, the conference will be held next year on May 15th.

Международен проект за социални изследвания "БЪДЕЩЕТО СЕГА" на платформата на международното обществено движение AЛЛАТРА

Всеки човек иска да бъде щастлив. Но щастливо ли е нашето общество? Щастлив ли е всеки човек в него? Как можем да изградим истинско творческо и съзидателно общество заедно?

Международният проект за социални изследвания „БЪДЕЩЕТО СЕГА“ търси отговори на тези въпроси. На платформата на МОД АЛЛАТРА доброволци от повече от 140 страни по света провеждат социални проучвания на общественото мнение в , за да чуят отговорите на хората на тези жизненоважни въпроси. В крайна сметка обществото - това е всеки от нас.

Цел на проекта

Разбиране на ролята на всеки човек във формирането на обществото, независимо от неговия социален статус, националност и религиозна принадлежност. Информиране за модела на съзидателното общество, което се формира от хората по време на провеждането на международни онлайн конференции, телевизионни мостове, интервюта в рамките на научно-дискусионния проект Игра на професионалисти.

Telegram