AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Everyone is in charge of the future of humanity

АЛЛАТРА

СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ
НА МОД „АЛЛАТРА“

#ALLATRAUNITES
Нов формат на международна конфернция

Уникална международна онлайн-конференция
„Съзидателно общество. За какво са мечтали пророците“

20.03.2021 | 15:00 по Гринуич
Ти си този, който може да промени този свят.
Дошло е времето!
Това, което се случва със света днес, е резултат от потребителския формат на обществото. За да може човечеството да оцелее, е нужен нов формат на обществото — СЪЗИДАТЕЛЕН.
СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО
е тази обща цел, около която се обединяват хора от цял свят. Това е нов вектор на развитие, който сега се явява реален изход за нашата цивилизация.
Какво или кой се явява причина за всички войни и раздори в нашето общество?
Власт или Любов: какво са завещали пророците?
Как пророците виждаха света на бъдещето?
Какви бяха техните предсказания за Последните времена: подсказки за съвременноста или присъда?
За какво са мечтали Пророците? Какво е Съзидателно общество и как да го построим?
Каква роля играе информирането за бързото построяване на съзидателния формат на обществото?
Какво ти можеш да направиш, за да можеш ти, твоето семейство, децата и внуците ти да живеят в общество, достойно за Човека?
Нека цялото човечество да намерим отговорите на тези въпроси.
Само ние, самите хора, можем да въплътим Съзидателното общество в живота. Сега е важно всеки жител на планетата да узнае за тази обединяваща идея. Промените започва с нас и с информацията, която споделяме един с друг.
Бъдете в течение с текущите събития
- 1 -
Подпишете се на ютуб канала АЛЛАТРА ТВ и натиснете "камбанката "
- 2 -
Подпишете се на телеграм канала и бъдете в течение на актуалните събития
Creative society Logo with ALLATRA ornament
Статията „ОСНОВИ И ЕТАПИ НА ПОСТРОЯВАНЕ НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО“ съдържа информация от разговора с Игор Михайлович Данилов, където той поясни 8 Основи на Съзидателното общество и етапи на неговото построяване.
Прочетете
Мнения на хората по целия свят за съзидателното общество

Видео от проекта „Игра на професионалистите“

За движението „АЛЛАТРА“

Международното обществено движение „АЛЛАТРА“ е глобално обединение на социално активни хора в обща инициатива за изграждане на съзидателно общество. Това е световна общност от съмишленици, които осъществяват информационни, творчески, научни и социално значими проекти в различни страни по света.

Благодарение на дейностите на движението „АЛЛАТРА“ се създават условия в обществото, които допринасят за установяването на ефективен междукултурен диалог, за установяване на тесни комуникационни връзки между хората и за укрепването на универсалния фундамент на човешките ценности, които обединяват всички нас.

Хората, участвайки в проектите на МОД „АЛЛАТРА“ на доброволни начала в свободното си време, развиват своя творчески потенциал, придобиват голям брой приятели по целия свят и реализират естествената потребност на човека да носи полза на обществото.

„АЛЛАТРА“ е на първо място самите хора. Хора от различни сфери на дейност, различни интереси, националности, вероизповедания, социален статус, които активно взаимодействат помжеду си и чувстват стремежа да направят света по-добро място, започвайки от себе си.

Всеки може да участва в тази международна съзидателна инициатива!