AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Everyone is in charge of the future of humanity

АЛЛАТРА

СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ
НА МОД „АЛЛАТРА“

#ALLATRAUNITES
Нов формат на международна конфернция

Уникална онлайн конференция
„Съзидателно общество. Заедно ние можем“

20 декември 2020 г. | 15:00 по Гринуич
Ти си този, който може да промени този свят.
Дошло е времето!
Това, което се случва със света днес, е резултат от потребителския формат на обществото. За да може човечеството да оцелее, е нужен нов формат на обществото — СЪЗИДАТЕЛЕН.
СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО
е тази обща цел, около която се обединяват хора от цял свят. Това е нов вектор на развитие, който сега се явява реален изход за нашата цивилизация.
Какво е Съзидателното общество и как да го построим?
Защо в миналото опитите за построяване на „идеални съобщества“ са се провалили?
В какво е абсурдността и циничността на потребителския формат на обществото?
От какви етапи се състои процесът по построяване на Съзидателното общество?
Каква роля играе информирането за бързото построяване на съзидателния формат на обществото?
Какво ти можеш да направиш, за да можеш ти, твоето семейство, децата и внуците ти да живеят в общество, достойно за Човека?
Нека цялото човечество да намерим отговорите на тези въпроси.
Само ние, самите хора, можем да въплътим Съзидателното общество в живота. Сега е важно всеки жител на планетата да узнае за тази обединяваща идея. Промените започва с нас и с информацията, която споделяме един с друг.
Бъдете в течение с текущите събития
- 1 -
Подпишете се на ютуб канала АЛЛАТРА ТВ и натиснете "камбанката "
- 2 -
Подпишете се на телеграм канала и бъдете в течение на актуалните събития
Creative society Logo with ALLATRA ornament
Статията „ОСНОВИ И ЕТАПИ НА ПОСТРОЯВАНЕ НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО“ съдържа информация от разговора с Игор Михайлович Данилов, където той поясни 8 Основи на Съзидателното общество и етапи на неговото построяване.
Прочетете
Мнения на хората по целия свят за съзидателното общество

Видео от проекта „Игра на професионалистите“

За движението „АЛЛАТРА“

Международното обществено движение „АЛЛАТРА“ е глобално обединение на социално активни хора в обща инициатива за изграждане на съзидателно общество. Това е световна общност от съмишленици, които осъществяват информационни, творчески, научни и социално значими проекти в различни страни по света.

Благодарение на дейностите на движението „АЛЛАТРА“ се създават условия в обществото, които допринасят за установяването на ефективен междукултурен диалог, за установяване на тесни комуникационни връзки между хората и за укрепването на универсалния фундамент на човешките ценности, които обединяват всички нас.

Хората, участвайки в проектите на МОД „АЛЛАТРА“ на доброволни начала в свободното си време, развиват своя творчески потенциал, придобиват голям брой приятели по целия свят и реализират естествената потребност на човека да носи полза на обществото.

„АЛЛАТРА“ е на първо място самите хора. Хора от различни сфери на дейност, различни интереси, националности, вероизповедания, социален статус, които активно взаимодействат помжеду си и чувстват стремежа да направят света по-добро място, започвайки от себе си.

Всеки може да участва в тази международна съзидателна инициатива!