AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society YARATICI
TOPLUM
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

YARATICI TOPLUM

ULUSLARARASI PROJE
UTH “ALLATRA”

#ALLATRAUNITES
Yeni bir formatın uluslararası tv.köprüsü
Dünyanın her yerinden insanların Yaratıcı Toplum hakkındaki görüşleri

“ALLATRA” hareketi hakkında

“ALLATRA” uluslararası kamu hareketi, yapıcı bir toplum inşa etmek için ortak bir girişimde dünya çapında sosyal olarak aktif insanların birliğidir. Bu, dünyanın farklı ülkelerinde bilgi, yaratıcı, bilimsel ve sosyal açıdan önemli projeler uygulayan, benzer düşüncelere sahip küresel bir topluluktur.

ALLATRA hareketinin faaliyetleri sayesinde toplumda etkili bir kültürlerarası diyalog kurulmasına, insanlar arasında yakın iletişim bağlarının kurulmasına ve herkesi birleştiren evrensel bir insani değer vakfının güçlendirilmesine katkıda bulunan koşullar yaratılır.

Uluslararası sosyal hareket “ALLATRA” projelerine serbest zamanlarında gönüllü olarak katılan insanlar, yaratıcı potansiyellerini geliştirir, dünya çapında çok sayıda arkadaş edinir, topluma fayda sağlamak için doğal insan ihtiyacını fark eder.

“ALLATRA” bu her şeyden önce insanlardır. Birbirleriyle aktif olarak etkileşime giren farklı faaliyet alanlarına, ilgi alanlarına, uyruklara, dinlere, sosyal statülere sahip insanlar, bu dünyayı kendileriyle başlayarak daha iyi bir yer haline getirmeye çalışırlar.

Bu uluslararası yaratıcı girişimde herkes yer alabilir!