AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society SOCIETATEA
CREATOARE
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

SOCIETATEA CREATOARE

PROIECTUL INTERNAȚIONAL AL MSI ALLATRA

#ALLATRAUNITES

SARCINILE PROIECTULUI:

  • Crearea condițiilor pentru a construi o societate creatoare pe întreaga planetă prin mijloace pașnice.
  • Chestionarea oamenilor din întreaga lume, dacă doresc să trăiască într-o societate creatoare și cum și-o închipuie.
  • Oferirea unei platforme pentru o discuție globală, internațională, deschisă despre conceptul și modelul societății creatoare în toate domeniile vieții umane.
  • Identificarea unor noi modalități de a uni întreaga umanitate și de a crea condiții pentru participarea activă a fiecărei persoane la viața societății, indiferent de statutul social, religie sau naționalitate.
Mai multe detalii

Puteți afla mai multe despre etapele construirii Societății Creatoare în articolul „BAZELE ȘI ETAPELE CONSTRUIRII SOCIETĂȚII CREATOARE”

Citește

Conferințe internaționale

SOCIETATEA CREATOARE
8 FUNDAMENTE
ALE SOCIETĂȚII CREATOARE
allatraunites.com
1. Viața Omului
Viața Omului este valoarea supremă. Viața oricărui Om trebuie protejată, ca pe a ta personală. Scopul societății este de a asigura și garanta valoarea vieții fiecărui Om. Nu există și nu poate fi ceva mai valoros decât viața Omului. Dacă un Om este valoros, atunci toți Oamenii sunt valoroși!
2. Libertatea Omului
Fiecare om, prin dreptul de naștere, este investit cu dreptul de a fi Om. Toți oamenii se nasc liberi și egali. Fiecare are dreptul la alegere. Pe Pământ nu poate exista nimeni și nimic mai presus ca Omul, ca libertățile și drepturile sale. Exercitarea drepturilor și libertăților unui Om nu trebuie să încalce drepturile și libertățile altor oameni.
3. Securitatea Omului
Nimeni și nimic în societate nu are dreptul să creeze amenințări pentru viața și libertatea Omului!
Fiecărui Om i se garantează asigurarea gratuită a necesităților vitale de bază, inclusiv hrană, locuință, servicii medicale, educație și asigurare socială completă.
Activitățile științifice, industriale și tehnologice ale societății trebuie să vizeze exclusiv îmbunătățirea calității vieții umane.
Stabilitate economică garantată: absența inflației și a crizelor, prețuri stabile și egale în întreaga lume, o unitate monetară unică, o impozitare minimă fixă ​​sau lipsa acesteia.
Siguranța Omului și a societății împotriva oricărui tip de amenințare este asigurată de un serviciu global unic de intervenție în caz de urgență.
4. Transparența și accesibilitatea informației pentru toți
Fiecare Om are dreptul să primească informații fiabile despre mișcarea și distribuirea fondurilor publice. Informațiile despre statutul punerii în aplicare a deciziilor societății sunt disponibile pentru fiecare Om.
Mass-media aparține exclusiv societății și reflectă informația în mod veritabil, deschis și sincer.
5. Ideologia creatoare
Ideologia trebuie să fie direcționată spre a populariza cele mai bune calități umane și a suprima tot ceea ce este îndreptat împotriva Omului. Prioritatea principală sunt prioritatea umanității, aspirațiile spirituale și morale înalte ale Omului, omenia, conştiinciozitate, respectul reciproc și întărirea prieteniei.
Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și educarea Omului cu majusculă, cultivarea valorilor morale în fiecare om și societate.
Interzicerea propagării violenței, dezaprobarea și condamnarea oricărei forme de separare, agresiune, manifestări antiumane.
6. Dezvoltarea Personalității
Fiecare om în Societatea Creatoare are dreptul la dezvoltare multilaterală și la realizarea de sine.
Educația trebuie să fie gratuită și egal accesibilă pentru toți. Crearea condițiilor și extinderea oportunităților pentru ca Omul să-și realizeze abilitățile și talentele sale creative.
7. Echitate și egalitate
Toate resursele naturale aparțin Omului și sunt distribuite echitabil între toți oamenii. Monopolizarea resurselor și utilizarea lor irațională nu sunt permise. Aceste resurse sunt distribuite în mod echitabil între locuitorii întregului Pământ.
Omului îi este garantat un loc de muncă la voința lui. Remunerarea pentru o funcție, o specialitate, o profesie identică trebuie să fie aceeași în întreaga lume.
Fiecare are dreptul la proprietate privată și la venituri, însă, în limitele mărimii capitalizării individuale stabilite de societate.
8. Autoguvernarea Societății
Conceptul de „putere” este absent în Societatea Creatoare, deoarece responsabilitatea pentru societatea în ansamblu, dezvoltarea, condițiile de viață și structura ei armonioasă revine fiecărui Om.
Fiecare Om are dreptul să participe la gestionarea afacerilor Societății Creatoare și la adoptarea legilor pentru îmbunătățirea vieții Omului.
Soluționarea problemelor semnificative din punct de vedere social, a problemelor economice, care afectează schimbarea calității vieții Omului, este supusă unei discuții și votului la nivel global (referendum).
Fiți la curent cu ultimele știri și evenimente
- 1 -
Abonați-vă la canalul de YouTube ALLATRA TV și faceți clic pe „clopoțel”
- 2 -
Abonați-vă la canalul de Telegram pentru a fi la curent cu evenimentele relevante

Despre Mișcarea „ALLATRA”

Mișcarea Socială Internațională ALLATRA este o asociație mondială de oameni activi social uniți printr-o inițiativă comună de construire a unei societăți creatoare. Este o comunitate globală de oameni cu aceleași viziuni, care implementează proiecte informaționale, creative, științifice și sociale semnificative în diferite țări ale lumii.

Datorită activității Mișcării ALLATRA, în societate se creează condiții care contribuie la îmbunătățirea eficienței dialogului intercultural, la stabilirea legăturilor strânse de comunicare între oameni și la consolidarea fundamentului universal al valorilor care ne unește pe toți.

Oamenii, care participă la proiectele MSI ALLATRA în mod voluntar în timpul lor liber, își dezvoltă potențialul creativ, dobândesc un număr mare de prieteni din întreaga lume și realizează nevoia umană naturală de a beneficia societatea.

ALLATRA este, în primul rând, oamenii înșiși. Sunt oameni din diferite sfere de activitate, cu interese diferite, de diverse naționalități, confesiuni, statut social, care interacționează activ între ei și tind de a face lumea un loc mai bun, începând cu ei înșiși.

Anyone can take part in this international creative initiative!