AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО
Everyone is in charge of the future of humanity

АЛЛАТРА

КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО

МЕЃУНАРОДЕН ПРОЕКТ МЈД „АЛЛАТРА“

#ALLATRAUNITES

Задачи на проектот:

  • Да се создадат услови за изградба на креативно општество,по мирен пат на целата планета.
  • Да се прашаат луѓето од светот, дали би сакале да живеат во креативно општество и како тие го предвидуваат.
  • Да се обезбеди платформа за глобални, меѓународни, отворени разговори за концептот и моделот на креативното општество во сите форми на човечкиот живот.
  • Да се пронајдат нови начини да се обедини целото човештво и да се обезбедат услови за активно учество на секоја личност во животот во општеството, без разлика на социјален статус, религија и националност.
Повеќе детали

Можете да дознаете повеќе за фазите на изградба на Креативно Општество во написот „Основи на Креативното Општество и фазите на неговата конструкција“

Прочитај

Мегународни Конференции

КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО
8 ОСНОВИ
НА КРЕИТИВНОТО ОПШТЕСТВО
allatraunites.com
1. Човечки живот
Човечкиот живот е најголема вредност. Животот на кој било човек мора да биде заштитен како свој. Целта на општеството е да се обезбеди и гарантира вредноста на животот на секој човек. Не може и никогаш не може да има нешто повредно од животот на човекот. Ако еден човек е вреден, тогаш сите луѓе се вредни!
2. Човечка слобода
Секој човек е роден со право да биде човечко суштество. Сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви. Секој има право да избере. Не може да има никој и ништо на Земјата над човекот, неговата слобода и права. Спроведувањето на човековите права и слободи не смее да ги нарушува правата и слободите на другите.
3. Безбедност на човекот
Никој и ништо во општеството нема право да создава закани по животот и слободата на човекот!
Секое лице загарантирано да има обезбедување на основните животни потреби, вклучувајќи храна, домување, медицинска нега, образование и целосна социјална сигурност.
Научните, индустриските и технолошките активности на општеството треба да бидат насочени исклучиво кон подобрување на квалитетот на животот на човекот.
Загарантирана економска стабилност: без инфлација и кризи, стабилни и исти цени низ целиот свет, единствена монетарна единица и фиксен минимален данок или без данок.
Безбедноста на човекот и општеството од какви било закани е обезбедена од унифицираната глобална служба која се занимава со итни ситуации.
4. Транспарентност и отвореност на информации за сите
Секој човек има право да добие веродостојни информации за движењето и распределбата на јавните средства. Секој човек има пристап до информации за состојбата во спроведувањето на одлуките во општеството.
Масовните медиуми припаѓаат исклучиво на општеството и ги рефлектираат информациите вистинито, отворено и искрено.
5. Креативна идеологија
Идеологијата треба да биде насочена кон популаризација на најдобрите човечки квалитети и запирање на сè што е насочено против човекот. Главниот приоритет е приоритет на човештвото, високи духовни и морални аспирации на човекот, хуманост, доблест, взаемно почитување и зајакнување на пријателството.
Создавање услови за развој и едукација на Човекот со големи букви, култивирање на морални вредности во секоја личност и општество.
Забрана за пропаганда на насилство, осуда и осудување на каква било форма на поделба, агресија и антихумани манифестации.
6. Развој на личност
Секоја личност во Креативното Општество има право на сеопфатен развој и лично исполнување.
Образованието треба да биде бесплатно и подеднакво достапно за сите. Создавање услови и проширување на можностите за човекот да ги спроведе своите креативни способности и таленти.
7. Правда и еднаквост
Сите природни ресурси им припаѓаат на луѓето и се прилично распоредени меѓу сите луѓе. Забрането е монополизирање на ресурсите и нивна ирационална употреба. Овие ресурси се прилично распределени меѓу граѓаните на целата Земја.
На човекот му е загарантирано вработување ако тој / таа сака. Плаќања за идентична позиција, специјалност или професија треба да бидат исти низ целиот свет.
Секој има право на приватна сопственост и приход, сепак во границите на износот на капитализацијата на поединецот утврден од општеството.
8. Самоуправно општество
Концептот на „моќ“ во Креативното Општество е отсутен, бидејќи одговорноста за општеството како целина, нејзиниот развој, услови за живеење и хармоничен формат, лежи во секој Човек.
Секој има право да учествува во управувањето со работите на Креативното Општество и во донесувањето на законите кои го подобруваат човековиот живот.
Решението на социјално важни, социјално значајни и економски прашања што влијаат на квалитетот на животот на човекот е поднесено со јавна дискусија и гласање (референдум).
Бидете во тек со најновите новости и настани
- 1 -
Предплатeтe се на АЛЛАТРА ТВ Јутјуб каналот и кликни на „ѕвончето“
- 2 -
Претплатете се на нашиот Телеграм канал за да бидете известени за релевантните / ажурирани настани

За движењето на АЛЛАТРА

Меѓународното Јавно Движење АЛЛАТРА е светска асоцијација на социјално активни луѓе ширум светот, обиденеити со заедничка иницијатива во изградба на креативно општество. Глобална заедница на истоумни луѓе кој, спроведуваат информациони кретивни, научни и социјално значајни проекти од различни држави во светот.

Благодарениа не движачките активности во АЛЛАТРА условите се креирани во општество кое придонесува за подобрување на ефектот помеѓу интеркултурниот дијалог и воспоставување на блиска врска во комуникација помеѓy луѓето и засилување на универзалната основа на вредностите кои не обединуват сите нас.

Луѓето кој учествуваат во МЈД АЛЛАТРА на основа на волонтер, во нивното слободно време го развиваат нивниот креативен потенцијал, стекнуваат голем број на пријатели од светот и ја исполнуват нивната природна човечка потреба за придонес во општеството.

АЛЛАТРА како најбитно се самите луѓе. Луѓе од различни сфери на активности,со различни интереси, националност ,признанија, социјален статус, кои активно комуницираат едни со други, кои ја чувствуваат аспирацијата да го направат светот подобро место, почнувајки од себеси.

Секој може да учествува во оваа меѓународна креативна иницијатива!