AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО
Everyone is in charge of the future of humanity

АЛЛАТРА

КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО

МЕЃУНАРОДЕН ПРОЕКТ
МЈД „АЛЛАТРА“

#ALLATRAUNITES
Меѓународна видео конференција со нов формат
Creative society Logo with ALLATRA ornament
Написот „Основите на Kеативното Oпштество и фазите на неговото градење“ содржи информации од разговорот со Игор Михајлович Данилов, каде тој изрази 8 Oснови на Kеативното Oпштество и фазите на неговото градење.
Прочитај
Мислења на луѓе ширум светот за креативното општество

За движењето на АЛЛАТРА

Меѓународното Јавно Движење АЛЛАТРА е светска асоцијација на социјално активни луѓе ширум светот, обиденеити со заедничка иницијатива во изградба на креативно општество. Глобална заедница на истоумни луѓе кој, спроведуваат информациони кретивни, научни и социјално значајни проекти од различни држави во светот.

Благодарениа не движачките активности во АЛЛАТРА условите се креирани во општество кое придонесува за подобрување на ефектот помеѓу интеркултурниот дијалог и воспоставување на блиска врска во комуникација помеѓy луѓето и засилување на универзалната основа на вредностите кои не обединуват сите нас.

Луѓето кој учествуваат во МЈД АЛЛАТРА на основа на волонтер, во нивното слободно време го развиваат нивниот креативен потенцијал, стекнуваат голем број на пријатели од светот и ја исполнуват нивната природна човечка потреба за придонес во општеството.

АЛЛАТРА како најбитно се самите луѓе. Луѓе од различни сфери на активности,со различни интереси, националност ,признанија, социјален статус, кои активно комуницираат едни со други, кои ја чувствуваат аспирацијата да го направат светот подобро место, почнувајки од себеси.

Секој може да учествува во оваа меѓународна креативна иницијатива!