AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society ԱՐԱՐՈՂ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

ԱՐԱՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊՐՈԵԿՏ «ԱԼԼԱՏՌԱ» ՄՀՇ-ի պրոեկտը

#ALLATRAUNITES

Պրոեկտի խնդիրները․

  • Ստեղծել պայմաններ խաղաղ ճանապարհով երկիր մոլորակի վրա արարող հասարակության կառուցման համար։
  • Պարզել ամբողջ աշխարհի մարդկանց կարծիքը առ այն, թե արդյո՞ք նրանք ցանկանում են ապրել արարող ձևաչափի հասարակության մեջ, և ինչպես են նրանք այն պատկերացնում:
  • Հարթակ տրամադրել մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտներում արարող հասարակության գաղափարների և մոդելների համընդհանուր միջազգային բաց քննարկման համար
  • Գտնել նոր եղանակներ ՝ ամբողջ մարդկությանը միավորելու համար, և պայմաններ ստեղծել հասարակության կյանքում յուրաքանչյուր մարդու ակտիվ մասնակցության համար ՝ անկախ կրոնից, ազգությունից, սոցիալական կարգավիճակից,:
Ավելի մանրամասը

Միջազգային համաժողովներ

ԱՐԱՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
8 ՀԻՄՔԵՐԸ
allatraunites.com
1. Մարդու Կյանքը
Մարդու Կյանքը բարձրագույն արժեքն է։ Յուրաքանչյուր Մարդու կյանքը պետք է պահպանել ինչպես սեփականը։ Հասարակության նպատակն է ապահովել և երաշխավորել յուրաքանչյուր Մարդու կյանքի արժեքը: Չկա և չի կարող լինել ավելի արժեքավոր բան, քան Մարդու կյանքը: Եթե ​​արժեքավոր է մեկ Մարդը, ապա բոլոր Մարդիկ էլ արժեքավոր են:
2. Մարդու Ազատությունը
Յուրաքանչյուր մարդ՝ ծննդյան իրավունքի իրավունքին համաձայն լիազորվում է Մարդ լինելու իրավունքով: Բոլոր Մարդիկ ծնվում են ազատ և հավասար: Յուրաքանչյուր ոք ունի ընտրելու իրավունք: Երկրի վրա ոչ ոք և ոչինչ չեն կարող լինել Մարդուց, նրա ազատությունից ու իրավունքներից ավելի վեր: Մարդու իրավունքների և ազատությունների իրականացումը չպետք է խախտի այլ մարդկանց իրավունքներն ու ազատությունները:
3. Մարդու Անվտանգությունը
Հասարակության մեջ ոչ ոք և ոչինչ իրավունք չունի սպառնալիքներ ստեղծել Մարդու կյանքի և ազատության համար:
Յուրաքանչյուր Մարդու համար երաշխավորված է հիմնական կենսական կարիքների անվճար ապահովում, ներառյալ՝ սնունդ, բնակարան, առողջապահություն, կրթություն և սոցիալական ամբողջական ապահովում։:
Հասարակության գիտական, արդյունաբերական և տեխնոլոգիական գործունեությունը պետք է ուղղված լինի բացառապես միայն դեպի մարդկային կյանքի որակի բարելավմանը:
Երաշխավորված տնտեսական կայունություն. գնաճի կամ ճգնաժամի բացակայում, ամբողջ աշխարհում կայուն և հավասար գներ, միասնական դրամական արժույթ, սահմանված նվազագույն հարկեր կամ դրանց բացակայում:
Մարդու և հասարակության անվտանգությունը որևէ սպառնալիքից ապահովվում է միասնական համաշխարհային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ծառայությամբ.
4. Տեղեկատվության թափանցիկություն և հրապարակայնություն բոլորի համար
Յուրաքանչյուր Մարդ իրավունք ունի ստանալու հուսալի տեղեկատվություն պետական ​​միջոցների շարժի և բաշխման վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր Մարդու համար հասանելի է հասարակության որոշումների կատարման կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։
ԶԼՄ-ները պատկանում են բացառապես հանրությանը և արտացոլում են տեղեկատվությունը ճշմարտացի, բացահայտ և անկեղծորեն:
5. Արարող գաղափարախոսություն
Գաղափարախոսությունը պետք է ուղղված լինի դեպի մարդկային լավագույն որակների ժողովրդականացմանը և այն ամենի կանխարգելմանը, ինչը որ դեմ է Մարդուն: Հիմնական գերակայությունը՝ դա մարդկայինության գերակայությունն է, Մարդու բարձր հոգևոր և բարոյական ձգտումները, մարդասիրությունը, բարեխղճությունը, փոխադարձ հարգանքը և բարեկամության ամրապնդումը:
Մեծատառով Մարդու զարգացման և կրթության համար պայմանների ստեղծում, յուրաքանչյուր մարդու և հասարակության մեջ բարոյական և էթիկական արժեքների աճեցում:
Բռնության քարոզչության արգելքը, ցանկացած տեսակի բաժանման, ագրեսիայի, հակամարդկայնության դրսևորման պարսավանք և դատապարտում:
6. Անձի զարգացում
Յուրաքանչյուր մարդ Արարող հասարակությունում իրավունք ունի բազմակողմանի զարգացման և ինքնակայացման:
Կրթությունը պետք է լինի անվճար և հավասարապես հասանելի բոլորի համար: Մարդու համար պայմանների ստեղծում և հնարավորությունների ընդլայնում ` իր իսկ ստեղծագործական ունակությունների և տաղանդների իրականացման համար:
7. Արդարություն և հավասարություն
Բոլոր բնական պաշարները պատկանում են Մարդուն և արդարորեն բաշխվում են բոլոր մարդկանց միջև: Չի թույլատրվում ռեսուրսների մոնոպոլիզացում և դրանց իռացիոնալ օգտագործում: Այդ ռեսուրսները արդարորեն բաշխվում են ամբողջ Երկրի բնակիչների միջև:
Ցանկության դեպքում՝ Մարդուն երաշխավորվում աշխատանքի տեղավորում։ Նույնական պաշտոնի, մասնագիտության, պրոֆեսիայի համար վարձատրությունը պետք է լինի նույնը ամբողջ աշխարհում:
Յուրաքանչյուր ոք ունի մասնավոր սեփականության և եկամուտների իրավունք, այնուամենայնիվ, հասարակության կողմից անհատի համար սահմանած կապիտալիզացիայի սահմաններում:
8. Հասարակության ինքնակառավարում
Արարող հասարակության մեջ բացակայում է «իշխանություն» հասկացությունը, քանի որ, ընդհանուր առմամբ, ուրաքանչյուր Մարդ պատասխանատվություն է կրում հասարակության, դրա զարգացման, կենսապայմանների և ներդաշնակ կարգի համար:
Յուրաքանչյուր Մարդ իրավունք ունի մասնակցելու Արարաող հասարակության գործերի ղեկավարմանը և Մարդու կյանքի բարելավմանն ուղղված օրենքների ընդունմանը:
Մարդու կյանքի որակի փոփոխության վրա ազդող սոցիալապես կարևոր, սոցիալական նշանակություն ունեցող տնտեսական հարցերի լուծումը ներկայացվում է համաժողովրդական քննարկման և քվեարկության (հանրաքվե):
Stay up to date with the latest news and events
- 1 -
Բաժանորդագրվեք ԱԼԼԱՏՌԱ ԹԻՎԻ YouTube ալիքին և սեղմեք «զանգակ» պատկերանշանի վրա։
- 2 -
Բաժանորդագրվեք տելեգրամ ալիքին և տեղեկացեք ընթացիկ իրադարձությունների մասին

«ԱԼԼԱՏՌԱ» Շարժման Մասին

«ԱԼԼԱՏՌԱ» Միջազգային Հասարակական Շարժումը՝ դա սոցիալապես ակտիվ մարդկանց համաշխարհային միավորում է ՝ կառուցողական հասարակություն կառուցելու ընդհանուր նախաձեռնության մեջ: Սա համախոհների գլոբալ համայնք է, որոնք աշխարհի տարբեր երկրներում իրականացնում են տեղեկատվական, ստեղծագործական, գիտական և սոցիալական նշանակություն ունեցող պրոեկտներ:

«ԱԼԼԱՏՌԱ» Շարժման գործունեության շնորհիվ հասարակության մեջ ստեղծվում են պայմաններ, որոնք նպաստում են արդյունավետ միջմշակութային երկխոսության հաստատմանը, մարդկանց միջև սերտ հաղորդակցական կապերի հաստատմանը և մարդկային արժեքային համընդհանուր հիմքի ամրապնդմանը, որը միավորում է բոլորին:

Մարդիկ, ովքեր կամավոր հիմունքներով մասնակցում են «ԱԼԼԱՏՌԱ» ՄՀՇ-ի նախագծերին իրենց ազատ ժամանակում, զարգացնում են իրենց ստեղծագործական ներուժը, մեծ թվով ընկերներ են ձեռք բերում ամբողջ աշխարհում, իրականացնում են հասարակությանը օգուտ տալու բնական մարդկային պահանջը:

«ԱԼԼԱՏՌԱ»-ն՝ դա, նախ և առաջ, մարդիկ են: Գործունեության տարբեր բնագավառների, հետաքրքրությունների, ազգությունների, կրոնների, սոցիալական կարգավիճակի մարդիկ, որոնք ակտիվորեն շփվում են միմյանց հետ, ձգտում են այս աշխարհն ավելի լավ տեղ դարձնել ՝ սկսելով հենց իրենցից:

Յուրաքանչյուրը կարող է մասնակցել այս միջազգային ստեղծարար նախաձեռնությանը: