AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY
MRS „ALLATRA”

#ALLATRAUNITES
Międzynarodowa telekonferencja nowego formatu
Creative society Logo with ALLATRA ornament
W artykułe „PODSTAWY I ETAPY BUDOWY TWÓRCZEGO SPOŁECZEŃSTWA” podana jest informacja z rozmowy z Igorem Michajłowiczem Daniłowym, gdzie on przedstawił 8 Podstaw Twórczego społeczeństwa i etapy jego budowy.
Czytać

O ruchu „ALLATRA”

Międzynarodowy ruch społeczny „ALLATRA” jest światowym stowarzyszeniem ludzi aktywnych społecznie, których łączy wspólna inicjatywa budowania twórczego społeczeństwa. Jest to globalna społeczność ludzi o podobnych poglądach, którzy realizują projekty informacyjne, twórcze, naukowe i mające znaczenie społeczne w różnych krajach świata.

Dzięki działalności Ruchu „ALLATRA” tworzone są w społeczeństwie warunki, które przyczyniają się do poprawy skutecznego dialogu międzykulturowego, tworzenia ścisłych więzi komunikacji między ludźmi i wzmacniania uniwersalnego fundamentu wartości, które jednoczą nas wszystkich.

Ludzie, którzy w wolnym czasie uczestniczą w projektach MRS „ALLATRA” na zasadzie wolontariatu, rozwijają swój potencjał twórczy, pozyskują dużą liczbę przyjaciół na całym świecie i zaspokajają naturalną ludzką potrzebę służenia społeczeństwu.

„ALLATRA” to przede wszystkim ludzie. Ludzie z różnych sfer działalności, o różnych zainteresowaniach, narodowościach, wyznaniach, statusie społecznym, którzy aktywnie współdziałają z każdym i odczuwają chęć dążenia do tego, aby świat stał się lepszy, zaczynając od siebie samych.

Każdy może wziąć udział w tej międzynarodowej inicjatywie twórczej!