AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY MRS „ALLATRA”

#ALLATRAUNITES

ZADANIA PROJEKTU:

  • Stworzyć warunki dla pokojowej budowy twórczego społeczeństwa na całej planecie.
  • Zdobyć wiedzę na temat tego co ludzie na całym świecie myślą o twórczym społeczeństwie, czy chcą w nim żyć, jak to widzą.
  • Stworzenie platformy dla powszechnej, międzynarodowej, otwartej dyskusji nad koncepcją i modelem twórczego społeczeństwa, we wszystkich obszarach ludzkiego życia.
  • Znaleźć nowe sposoby na zjednoczenie całej ludzkości i stworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa każdej osoby w społeczeństwie, niezależnie od statusu społecznego, religii czy narodowości.
Więcej informacji

Więcej informacji na temat etapów budowy Twórczego społeczeństwa można znaleźć w artykule „Podstawy i etapy zbudowania Twórczego społeczeństwa”

Czytać

Konferencje międzynarodowe

TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO
8 PODSTAW
TWÓRCZEGO SPOŁECZEŃSTWA
allatraunites.com
1. Życie Człowieka
Życie Człowieka jest najwyższą wartością. Życie każdego Człowieka musi być chronione, jak własne. Celem społeczeństwa jest zapewnienie i zagwarantowanie wartości życia każdemu Człowiekowi. Nie może być nic cenniejszego niż życie Człowieka. Jeśli jeden Człowiek jest cenny, znaczy, wszyscy Ludzie są cenni!
2. Wolność Człowieka
Każdemu człowiekowi od urodzenia przysługuje prawo do bycia Człowiekiem. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Każdy ma prawo wyboru. Na ziemi nie może być nikogo i niczego ponad człowiekiem, jego wolnością i prawami. Korzystanie z praw i wolności człowieka nie może naruszać praw i wolności innych ludzi.
3. Bezpieczeństwo Człowieka
Nikt i nic w społeczeństwie nie ma prawa stwarzać zagrożeń dla życia i wolności Człowieka!
Każdy Człowiek ma zagwarantowane bezpłatne zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności, mieszkania, opieki medycznej, edukacji i pełnego zabezpieczenia socjalnego.
Naukowe, przemysłowe i technologiczne działania społeczeństwa powinny być skierowane wyłącznie na poprawę jakości życia ludzkiego.
Gwarantowana stabilność ekonomiczna: brak inflacji i kryzysów, stabilne i równe ceny na całym świecie, jedyna jednostka monetarna, stałe minimalne opodatkowanie lub jego brak.
Bezpieczeństwo Człowieka i społeczeństwa przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami zapewnia ujednolicona globalna służba zarządzania kryzysowego.
4. Przejrzystość i otwartość informacji dla wszystkich
Każdy Człowiek ma prawo do otrzymywania wiarygodnych informacji na temat przepływu i dystrybucji środków publicznych. Informacja o stanie realizacji decyzji społeczeństwa jest dostępna dla każdego Człowieka.
Media należą wyłącznie do społeczeństwa i zgodnie z prawdą, otwarcie i szczerze odzwierciedlają informacje.
5. Twórcza ideologia
Ideologia powinna mieć na celu popularyzację najlepszych ludzkich cech i tłumienie wszystkiego, co jest skierowane przeciwko Człowiekowi. Głównym priorytetem jest priorytet człowieczeństwa, wysokie duchowe i moralne aspiracje Człowieka, ludzkość, sumienność, wzajemny szacunek i umocnienie przyjaźni.
Tworzenie warunków do rozwoju i wychowania Człowieka przez duże „C”, kultywowanie wartości moralnych w każdym człowieku i społeczeństwie.
Zakaz propagandy przemocy, osądzenie i potępienie wszelkich form rozdzielenia, agresji, przejawów anty-ludzkości.
6. Rozwój Osobowości
Każdy człowiek w Twórczym społeczeństwie ma prawo do wszechstronnego rozwoju i samorealizacji.
Edukacja powinna być bezpłatna i równie dostępna dla wszystkich. Tworzenie warunków i poszerzanie możliwości do realizacji przez Człowieka jego zdolności twórczych i talentów.
7. Sprawiedliwość i równość
Wszystkie zasoby naturalne należą do Człowieka i są uczciwie rozdzielone między wszystkich ludzi. Monopolizacja zasobów i ich nieracjonalne wykorzystanie jest niedopuszczalne. Zasoby te są sprawiedliwie rozdzielone między mieszkańców całej Ziemi.
Człowiek ma zagwarantowane zatrudnienie, jeśli sobie tego życzy. Wynagrodzenie za identyczne stanowisko, specjalizację i zawód musi być takie same na całym świecie.
Każdy ma prawo do własności prywatnej i dochodów, jednak w granicach kwoty indywidualnej kapitalizacji ustalonej przez społeczeństwo.
8. Samorząd społeczny
Pojęcie „władzy” jest nieobecne w Twórczym społeczeństwie, ponieważ odpowiedzialność za społeczeństwo jako całość, jego rozwój, warunki życia i harmonijny ustrój spoczywa na każdym Człowieku.
Każdy Człowiek ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu sprawami Twórczego społeczeństwa oraz w przyjmowaniu przepisów mających na celu poprawę życia Człowieka.
Rozwiązanie społecznie ważnych, społecznie znaczących zagadnień ekonomicznych wpływających na zmianę jakości życia Człowieka poddaje się ogólnokrajowej dyskusji i głosowaniu (referendum).
Bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami
- 1 -
Zapisz się do kanału YouTube ALLATRA TV i kliknij na „dzwonek”.
- 2 -
Zapisz się na nasz kanał w Telegramie, aby otrzymywać informacje o aktualnych wydarzeniach.

O ruchu „ALLATRA”

Międzynarodowy ruch społeczny „ALLATRA” jest światowym stowarzyszeniem ludzi aktywnych społecznie, których łączy wspólna inicjatywa budowania twórczego społeczeństwa. Jest to globalna społeczność ludzi o podobnych poglądach, którzy realizują projekty informacyjne, twórcze, naukowe i mające znaczenie społeczne w różnych krajach świata.

Dzięki działalności Ruchu „ALLATRA” tworzone są w społeczeństwie warunki, które przyczyniają się do poprawy skutecznego dialogu międzykulturowego, tworzenia ścisłych więzi komunikacji między ludźmi i wzmacniania uniwersalnego fundamentu wartości, które jednoczą nas wszystkich.

Ludzie, którzy w wolnym czasie uczestniczą w projektach MRS „ALLATRA” na zasadzie wolontariatu, rozwijają swój potencjał twórczy, pozyskują dużą liczbę przyjaciół na całym świecie i zaspokajają naturalną ludzką potrzebę służenia społeczeństwu.

„ALLATRA” to przede wszystkim ludzie. Ludzie z różnych sfer działalności, o różnych zainteresowaniach, narodowościach, wyznaniach, statusie społecznym, którzy aktywnie współdziałają z każdym i odczuwają chęć dążenia do tego, aby świat stał się lepszy, zaczynając od siebie samych.

Każdy może wziąć udział w tej międzynarodowej inicjatywie twórczej!