AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПІЛЬСТВО
Everyone is in charge of the future of humanity

АЛЛАТРА

БЛАГОТВОРЧЕ СУСПІЛЬСТВО

Міжнародний проект МГР «АЛЛАТРА»

#ALLATRAUNITES

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

  • Створити умови для побудови мирним шляхом благотворчого суспільства на всій планеті.
  • Дізнатися думку людей з усього світу, чи хочуть вони жити в суспільстві благотворчого формату і яким вони його бачать.
  • Надати платформу для міжнародного громадського відкритого обговорення концепції та моделі благотворчого суспільства в усіх сферах життя людини.
  • Знайти нові шляхи об'єднання всього людства і створити умови для активної участі кожної людини в житті суспільства незалежно від соціального статусу, віросповідання, національності.
Дивитись більше

Докладніше дізнатися про етапи побудови Благотворчого суспільства можна в статті «ОСНОВИ ТА ЕТАПИ ПОБУДОВИ БЛАГОТВОРЧОГО СУСПІЛЬСТВА»

Читати

Міжнародні конференції

БЛАГОТВОРЧЕ СУСПІЛЬСТВО
8 ОСНОВ
БЛАГОТВОРЧОГО СУСПІЛЬСТВА
allatraunites.com
1. Життя Людини
Життя Людини є найвищою цінністю. Життя будь-якої Людини потрібно берегти, як своє власне. Мета суспільства — забезпечити і гарантувати цінність життя кожної Людини. Немає і не може бути нічого більш цінного, ніж життя Людини. Якщо цінна одна Людина, значить, цінні всі Люди!
2. Свобода Людини
Кожна людина за правом народження наділяється правом бути Людиною. Всі Люди народжуються вільними і рівними. Кожен має право вибору. Не може бути ніхто і ніщо на Землі понад Людину, її свободу та права. Здійснення прав і свобод Людини не повинно порушувати права і свободи інших людей.
3. Безпека Людини
Ніхто і ніщо в суспільстві не має права створювати загрози життю і свободі Людини!
Кожній Людині гарантоване безкоштовне забезпечення основних життєво необхідних потреб, включаючи їжу, житло, медичне обслуговування, освіту і повне соціальне забезпечення.
Наукова, виробнича і технологічна діяльність суспільства повинні бути спрямовані виключно на покращення якості життя людини.
Гарантована економічна стабільність: відсутність інфляції та криз, стабільні й рівні ціни по всьому світу, єдина грошова одиниця, фіксоване мінімальне оподаткування або його відсутність.
Безпека Людини і суспільства від будь-яких загроз забезпечується єдиною загальносвітовою службою по боротьбі з надзвичайними ситуаціями.
4. Прозорість і відкритість інформації для всіх
Кожна Людина має право на отримання достовірної інформації про рух і розподіл суспільних грошових засобів. Кожній Людині доступна інформація про статус виконання рішень суспільства.
ЗМІ належать виключно суспільству і відображають інформацію правдиво, відкрито і чесно.
5. Благотворча ідеологія
Ідеологія повинна бути спрямована на популяризацію кращих людських якостей і присікання всього, що спрямоване проти Людини. Головним пріоритетом є пріоритет людяності, високі духовно-моральні устремління Людини, гуманність, добросовісність, взаємоповага та зміцнення дружби.
Створення умов для розвитку та виховання Людини з великої літери, зрощування в кожній людині й суспільстві морально-етичних цінностей.
Заборона пропаганди насильства, осуд і засудження будь-якої форми розділення, агресії, прояву антилюдяності.
6. Розвиток особистості
Кожна людина в Благотворчому суспільстві має право на всебічний розвиток і самореалізацію.
Освіта повинна бути безкоштовною та однаково доступною для всіх. Створення умов і розширення можливостей для реалізації Людиною своїх творчих здібностей та обдарувань.
7. Справедливість і рівність
Всі природні ресурси належать Людині та чесно розподіляються між усіма людьми. Не допускається монополізація ресурсів і їх нераціональне використання. Ці ресурси справедливо розподіляються між жителями всієї Землі.
Людині гарантується працевлаштування за її бажанням. Оплата праці за ідентичну посаду, спеціальність, професію має бути однаковою по всьому світу.
Кожен має право на приватну власність і доходи, однак у межах встановленого суспільством розміру капіталізації індивіда.
8. Самоврядування суспільства
Поняття «влада» в Благотворчому суспільстві відсутнє, оскільки відповідальність за суспільство в цілому, його розвиток, умови життя і гармонійний лад лежить на кожній Людині.
Кожна Людина має право брати участь в управлінні справами Благотворчого суспільства та в прийнятті законів на покращення життя Людини.
Вирішення суспільно важливих, соціально-значущих, економічних питань, що впливають на зміну якості життя Людини, виноситься на всенародне обговорення і голосування (референдум).
Будьте в курсі актуальних подій
- 1 -
Підписатися на ютуб-канал АЛЛАТРА ТБ і натиснути на «дзвіночок»
- 2 -
Підписатися на телеграм-канал і бути в курсі актуальних подій

новини:

Про рух «АЛЛАТРА»

Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» — це всесвітнє об'єднання соціально активних людей в загальній ініціативі побудови благотворчого суспільства. Це глобальне співтовариство однодумців, які реалізують інформаційні, творчі, наукові та соціально значущі проекти в різних країнах світу.

Завдяки діяльності руху «АЛЛАТРА» в суспільстві створюються умови, які сприяють налагодженню ефективного міжкультурного діалогу, встановленню тісних комунікаційних зв'язків між людьми і зміцненню загальнолюдського ціннісного фундаменту, що єднає всіх.

Люди, беручи участь в проектах МГР «АЛЛАТРА» на волонтерських засадах у вільний від роботи час, розвивають свій креативний потенціал, знаходять велику кількість друзів по всьому світу, реалізують природну людську потребу приносити користь суспільству.

«АЛЛАТРА» — це в першу чергу люди. Люди різних сфер діяльності, інтересів, національностей, віросповідань, соціального статусу, які, активно взаємодіючи один з одним, прагнуть зробити цей світ кращим, починаючи з себе.

Долучитись до цієї міжнародної благотворчої ініціативи може кожен!