AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

MEZINÁRODNÍ PROJEKT
MSH „ALLATRA“

#ALLATRAUNITES
Mezinárodní telemost nového formátu

Jedinečná mezinárodní online konference
„Tvořivá společnost. O čem snili proroci“

20. března 2021 | 16:00 SEČ
Ty jsi ten, kdo může změnit tenhle svět.
Nastal čas!
To, co se dnes se světem děje, je výsledek spotřebitelského formátu společnosti. Aby lidstvo přežilo, potřebujeme nový formát společnosti – TVOŘIVÝ!
TVOŘIVÁ SPOLEČNOST
je společný cíl, kolem kterého se spojují lidé z celého světa. Jedná se o nový vektor rozvoje, který je nyní skutečným východiskem pro naši civilizaci.
Co nebo kdo je příčinou všech válek a rozepří v naší společnosti?
Moc nebo Láska: k čemu vyzývali proroci?
Jak Proroci viděli svět budoucnosti? Jaká byla jejich proroctví o Posledních časech: byla to rada dána současnému lidstvu, nebo rozsudek?
O čem snili Proroci? Co je to Tvořivá společnost a jak ji vybudovat?
Jakou roli hraje etapa informování v otázce co nejrychlejšího vybudování Tvořivé společnosti?
Co můžeš udělat pro to, abyste Ty, Tvoje rodina, děti a další generace žili ve společnosti hodné Člověka?
Pojďme společně, jako lidstvo, najít odpovědi na tyto otázky.
Pouze my, sami lidé, můžeme přivést Tvořivou společnost k životu. Nyní je důležité pro každého obyvatele této planety, aby se dozvěděl o této sjednocující myšlence. Změny začínají od nás a od informací, které mezi sebou sdílíme.
Zůstaňte v obraze aktuálního dění
- 1 -
Přihlašte si odběr na YouTube kanále ALLATRA TV a zmáčkněte zvoneček
- 2 -
Přihlašte si odběr na Telegram kanálu a buďte v centru aktuálního dění
Creative society Logo with ALLATRA ornament
Ve článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI“ je uvedena informace z besedy s Igorem Michajlovičem Danilovem, ve které řekl o 8 Osnovách Tvořivé společnosti a etapách jejího vybudování.
Číst

O hnutí „ALLATRA“

Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA“ je celosvětové sjednocení sociálně aktivních lidí ve společné iniciativě vybudování tvořivé společnosti. Je to globální společenství stejně smýšlejících lidí, kteří realizují informační, tvůrčí, vědecké a sociálně významné projekty v různých zemích světa.

Díky aktivitě hnutí „ALLATRA“ se ve společnosti vytvářejí podmínky, které přispívají k vybudování efektivního mezikulturního dialogu, vytvoření úzkých komunikačních vazeb mezi lidmi a posílení univerzálního základu hodnot, které spojují všechny.

Lidé, kteří se ve svém volném čase jako dobrovolníci účastní projektů MSH „ALLATRA“, rozvíjejí svůj tvořivý potenciál, získávají velké množství přátel po celém světě a naplňují přirozenou lidskou potřebu konat ve prospěch společnosti.

„ALLATRA“ – to jsou především lidé. Lidé z různých sfér, různých zájmů, národností, náboženských vyznání i sociálních statusů, kteří aktivně spolupracují a usilují o to, aby udělali tento svět lepší, počínaje sebou samým.

K této mezinárodní tvořivé iniciativě se může přidat každý!