AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

MEZINÁRODNÍ PROJEKT
MSH „ALLATRA“

#ALLATRAUNITES
Mezinárodní telemost nového formátu

Unikátní online konference
„Tvořivá společnost. Společně můžeme“

20. prosince 2020 | 15:00 GMT
Creative society Logo with ALLATRA ornament
Ve článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI“ je uvedena informace z besedy s Igorem Michajlovičem Danilovem, ve které řekl o 8 Osnovách Tvořivé společnosti a etapách jejího vybudování.
Číst

O hnutí „ALLATRA“

Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA“ je celosvětové sjednocení sociálně aktivních lidí ve společné iniciativě vybudování tvořivé společnosti. Je to globální společenství stejně smýšlejících lidí, kteří realizují informační, tvůrčí, vědecké a sociálně významné projekty v různých zemích světa.

Díky aktivitě hnutí „ALLATRA“ se ve společnosti vytvářejí podmínky, které přispívají k vybudování efektivního mezikulturního dialogu, vytvoření úzkých komunikačních vazeb mezi lidmi a posílení univerzálního základu hodnot, které spojují všechny.

Lidé, kteří se ve svém volném čase jako dobrovolníci účastní projektů MSH „ALLATRA“, rozvíjejí svůj tvořivý potenciál, získávají velké množství přátel po celém světě a naplňují přirozenou lidskou potřebu konat ve prospěch společnosti.

„ALLATRA“ – to jsou především lidé. Lidé z různých sfér, různých zájmů, národností, náboženských vyznání i sociálních statusů, kteří aktivně spolupracují a usilují o to, aby udělali tento svět lepší, počínaje sebou samým.

K této mezinárodní tvořivé iniciativě se může přidat každý!