AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society ALKOTÓ
TÁRSADALOM
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

ALKOTÓ TÁRSADALOM

INTERNATIONAL PROJECT OF ALLATRA IPM

#ALLATRAUNITES

Projekt feladatok:

  • Létrehozni a feltételeket az alkotó társadalom békés úton történő felépítéséhez az egész bolygón.
  • Megtudni az emberek véleményét a világ minden pontjáról, milyennek látják és akarnak-e az alkotó formátumú társadalomban élni.
  • Platformot szolgáltatni az alkotó társadalom koncepciójának és modelljének globális, nemzetközi, nyílt megvitatásához az emberi élet minden területén.
  • Új módszereket  találni az emberiség egyesítéséhez és feltételeket teremteni az összes személy aktív részvételéhez a társadalom életében, társadalmi státuszától, vallásától és nemzetiségétől függetlenül.
További részletek

Nemzetközi konferenciák

ALKOTÓ TÁRSADALOM
AZ ALKOTÓ TÁRSADALOM
8 ALAPELVE
allatraunites.com
1. Az Emberi élet
Az Ember élete a legértékesebb. Minden Ember életét sajátjaként kell védeni. A társadalom célja minden Ember élete értékének biztosítása és garantálása. Nincs és nem lehet semmi sem értékesebb, mint az Ember élete. Ha egy Ember fontos, az azt jelenti, hogy minden Ember fontos!
2. Az Ember szabadsága
Minden ember azzal a joggal születik, hogy Ember legyen. Minden Ember szabadon és egyenlőnek születik. Mindenkinek joga van választania. A Földön senki és semmi nem lehet az Ember felett, a szabadsága vagy jogai felett. Az emberi jogok és szabadságok alkalmazása nem sérthetik mások jogait és szabadságát.
3. Az Ember biztonsága
A társadalomban senkinek és semminek nincs joga az Ember életét és szabadságát veszélyeztetni!
Mindenkinek garantált az alapvető létfontosságú szükségletek ingyenes ellátása, beleértve az ételt, a lakhatást, az orvosi ellátást, az oktatást és a teljes szociális bebiztonsítást.
A társadalom tudományos, ipari és technológiai tevékenységének kizárólag az emberi élet minőségének javítására kell összpontosítania.
Garantált a gazdasági stabilitás: az infláció és a válságok hiánya, a stabil és egyenlő árak az egész világon, az egységes valutaegység, a rögzített minimális adózás vagy annak hiánya.
Az ember és a társadalom biztonságát minden fenyegetéssel szemben egységes globális segélyszolgálat biztosítja.
4. Átláthatóság és mindenki számára nyitott hozzáférhetőség az információkhoz
Mindenkinek joga van megbízható információkhoz jutni a közpénzek mozgásáról és elosztásáról. Minden ember hozzáférhet a társadalmi döntések végrehajtásának állapotáról szóló információkhoz.
A média kizárólag a társadalomé, és igazságosan, nyíltan és őszintén tükrözi az információkat.
5. Alkotó ideológia
Az ideológiának arra kell összpontosítania, hogy népszerűsítse a legjobb emberi tulajdonságokat és elutasítsa mindazt, ami az Ember ellen irányul. A fő prioritás az emberiség prioritása, az Ember magas szellemi és erkölcsi fókusza, az emberség, az őszinteség, a kölcsönös tisztelet és a barátság megerősítése.
A feltételek megteremtése a nagybetűs Ember fejlődéséhez és neveléséhez, az erkölcsi és etikai értékek ápolása minden emberben és a társadalomban.
Az erőszak propagandájának betiltása, az emberiség elleni megosztottság, agresszió, megnyilvánulás bármilyen formájának megengedhetetlensége és elítélése.
6. Személyiségfejlődés
Az Alkotó társaladomban mindenkinek joga van a sokoldalú fejlődéshez és az önmegvalósításhoz.
Az oktatásnak ingyenesnek és mindenki számára egyformán elérhetőnek kell lennie. A feltételek megteremtése és az Ember lehetőségeinek bővítése, alkotó képességeinek és tehetségeinek megvalósításához.
7. Igazságosság és egyenlőség
Minden természeti erőforrás az Emberé, és igazságosan oszlik meg az Emberek között. Az erőforrások monopolizálása és irracionális felhasználása elfogadhatatlan. Ezek az erőforrások igazságosan el vannak osztva az egész Föld lakói között.
Az Embernek garantálva van a munkalehetősége, ha akarja. Az azonos pozícióban, szakterületen és foglalkozásban végzett munkának jutalmazása világszerte azonosnak kell lennie.
Mindenkinek joga van a magántulajdonhoz és a jövedelemhez, de a társadalom által meghatározott egyéni kapitalizáció mértékéig.
8. A társadalom önkormányzata
A „hatalom” fogalma nem létezik az Alkotó társadalomban, mert minden Ember felelőssége a társadalom egésze, fejlődése, életkörülményei és a harmonikus rendje.
Mindenkinek joga van részt venni az Alkotó társadalom ügyeinek intézésében és az Ember életét javító törvények elfogadásában.
Az emberi életminőség változását befolyásoló, társadalmilag fontos és gazdasági kérdések kezelése országos szintű vita és szavazás (népszavazás) tárgyát képezi.
Legyen naprakész az aktuális eseményekkel kapcsolatban
- 1 -
Feliratkozni az ALLATRA TV YouTube csatornájára, és rákattintani a „csengőre”
- 2 -
Feliratkozni a telegram-csatornára, és lépést tartani az aktuális eseményekkel

Az „ALLATRA” mozgalomról

Az „ALLATRA” nemzetközi társadalmi mozgalom a társadalmilag aktív emberek világméretű egyesülését képviseli egy alkotó társadalom létrehozására irányuló közös kezdeményezés keretében. A hasonló gondolkodású emberek globális közössége egy információs, alkotó, tudományos és társadalmi szempontból fontos projekteket hajt végre a világ különböző országaiban.

Az „ALLATRA” mozgalom tevékenységeinek köszönhetően olyan feltételek jönnek létre a társadalomban, amelyek hozzájárulnak a hatékony kultúrák közötti párbeszéd kialakításához, az emberek közötti szoros kommunikációs kapcsolatok kialakításához és az összes embert összekötő egyetemes értékalap megerősítéséhez.

Azok az emberek, akik szabadidejükben önkéntesként vesznek részt az NTM „ALLATRA” projektekben, fejlesztik alkotó potenciáljukat, nagyszámú barátot szereznek a világ minden tájáról, és kielégítik az emberek természetes igényét a társadalom érdekében cselekedni.

„ALLATRA” — ezek elsősorban emberek. Különböző tevékenységi körökből, különböző érdeklődési körből, nemzetiségből, vallásból és társadalmi státuszból származó, aktívan együttműködő emberek, akik igyekeznek ezt a világot jobbá tenni, maguktól kezdve.

Bárki csatlakozhat ehhez a nemzetközi alkotó kezdeményezéshez!