AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

CREATIEVE MAATSCHAPPIJ

INTERNATIONAAL PROJECT
VAN ISB ‘ALLATRA’

#ALLATRAUNITES
Internationale videoconferentie van een nieuw formaat

Internationale online conferentie ‘Leven na de dood. Ficties en feiten’

22 mei 2021 | 17:00u CET
Is er leven na de dood?
Analyse, feiten, wetenschappelijke en documentaire kronieken, onderzoek en internationale ervaringen.
Interviews met ooggetuigen, vertegenwoordigers van wetenschap, geneeskunde en religie van de hele wereld.
Voor het eerst in de geschiedenis zullen wetenschappers, artsen, vertegenwoordigers van verschillende religies en ooggetuigen samen op zoek gaan naar het antwoord op deze vraag op een unieke internationale online conferentie ‘Leven na de dood. Ficties en feiten’.
Bestaat reïncarnatie?
Is een mens informatie?
Waar wordt ons geheugen opgeslagen?
Hoe de herinnering aan vorige levens wordt verklaard
Wat is een sub-persoonlijkheid?
Wie heeft er baat bij om de feiten over iemands hiernamaals te verbergen?
Waar is de hemel en de hel? Hoe verklaart de natuurkunde dit?
De profeten kenden de waarheid over het hiernamaals? Wat zegt de wetenschap?
Hangt ons lot in het hiernamaals van onszelf af?
Wat weten we over Ziel en Persoonlijkheid?
Hoe kunnen we een maatschappij opbouwen waarin fundamentele kennis niet wordt gemanipuleerd?
Al 6.000 jaar zoeken mensen naar een antwoord op deze vragen. Het lot na de dood is een fundamenteel thema van alle religies. Ieder van ons heeft erover nagedacht en het is tijd om de waarheid te achterhalen.
Deze conferentie is de volgende stap na de conferentie ‘De Creatieve Maatschappij – waar de profeten van droomden’, die plaatsvond op 20 maart 2021.
De dood is niet het einde. Wij hebben het recht om de waarheid te kennen!
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen
- 1 -
Inschrijven op het ALLATRA TV YouTube kanaal en klikken op de ‘bel’.
- 2 -
Inchrijven op het telegramkanaal en op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen.
Creative society Logo with ALLATRA ornament
Het artikel ‘FUNDAMENTEN EN STADIA VAN HET OPBOUWEN VAN DE CREATIEVE MAATSCHAPPIJ’ bevat informatie uit het gesprek met Igor Michailovitsj Danilov, waar hij de 8 Fundamenten van de Creatieve Maatschappij en de stadia van de opbouw ervan verwoordde.
Lees

Over de beweging ‘ALLATRA’

De Internationale Sociale Beweging ‘ALLATRA’ is een wereldwijde vereniging van sociaal actieve mensen verenigd rond een gemeenschappelijk initiatief om een creatieve maatschappij op te bouwen. Het is een wereldwijde gemeenschap van gelijkgestemde mensen die informatieve, creatieve, wetenschappelijke en sociaal zinvolle projecten uitvoeren in verschillende landen van de wereld.

Dankzij de activiteiten van de beweging ‘ALLATRA’ worden in de maatschappij de voorwaarden gecreëerd die bijdragen aan de totstandbrenging van een effectieve interculturele dialoog, de vestiging van nauwe banden van communicatie tussen mensen en de versterking van de universele basis van waarden die iedereen verenigen.

Mensen die in hun vrije tijd op vrijwillige basis deelnemen aan projecten van de ISB ‘ALLATRA’ ontwikkelen hun creatief potentieel, verwerven een groot aantal vrienden over de hele wereld en vervullen de natuurlijke menselijke behoefte om iets goeds te doen voor de maatschappij.

‘ALLATRA’ is in de eerste plaats de mensen zelf. Mensen van verschillende gebieden van activiteiten, belangen, nationaliteiten, religies, sociale status, die actief met elkaar samenwerken en ernaar streven om van deze wereld een betere plek te maken, te beginnen met zichzelf.

Iedereen kan deelnemen aan dit internationale creatieve initiatief!