AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society KREATIVT
SAMHÄLLE
International week of solidarity of ALLATRA IPM participants
Schedule of Live Broadcasts of all online meetings
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

KREATIVT SAMHÄLLE

INTERNATIONELLT PROJEKT
AV ”ALLATRA” IOR

#ALLATRAUNITES
Internationell videokonferens i nytt format

Unique international online conference
"Creative Society. What the prophets dreamed of"

March 20, 2021 | 16:00 CET
Det är du som kan förändra denna värld.
Det är dags ...
Det som händer världen idag är resultatet av samhällets konsumentform. För att vår mänsklighet ska överleva behöver vi ett nytt samhällsformat — EN KREATIV!
DET KREATIVA SAMHÄLLET
är det gemensamma målet kring vilket människor från hela världen förenas. Det är en ny utvecklingsvektor, som är en verklig lösning för vår civilisation nu.
What or who is the cause of all wars and strife in our society?
Power or Love: what did the prophets bequeath?
How did the Prophets see the world of the future? What were their predictions about the End Times: clues for modernity or a verdict?
What did the Prophets dream about? What is the Creative Society and how to build it?
Vilken roll spelar informationsfasen i ett tidigt bildande av ett kreativt samhälle?
Vad kan du göra så att du, din familj, barn och nästa generationer skulle leva i ett samhälle som är värt en människa?
Låt oss tillsammans, som hela mänskligheten, hitta svaren på dessa frågor.
Bara vi själva, människor, kan implementera det Kreativa samhället till liv. Nu är det viktigt för alla invånare på planeten att lära sig om denna förenande idé. Förändringar börjar med oss och med den information vi delar med varandra.

International week of solidarity of ALLATRA IPM participants Schedule of Live Broadcasts of all online meetings

Dear Friends! You are cordially invited to join us for the international week of solidarity of ALLATRA IPM participants from all around the world, which will take place from February 25 to March 3. During that time, ALLATRA TV will be airing live broadcasts on a variety of topics. You will be able to learn more about the participants' activities, the Movement projects and their implementation, as well as about how everyone can join and participate. People will share their experience of participation, inspiring examples and new ideas live on the air.

Please, join to learn more!

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och händelserna
- 1 -
Prenumerera på YouTube-kanalen ALLATRA TV och klicka på ”ringklocka”
- 2 -
Prenumerera på vår Telegram-kanal för att vara medveten om de uppdaterade händelserna

Om rörelsen ALLATRA

ALLATRA Internationell Offentlig Rörelse är en världsomfattande sammanslutning av socialt aktiva människor förenade genom ett gemensamt initiativ för att bygga ett kreativt samhälle. Det är ett globalt samhälle av likasinnade människor som genomför informativa, kreativa, vetenskapliga och socialt meningsfulla projekt i olika länder i världen.

Tack vare ALLATRA-rörelsens verksamhet skapas förutsättningar i samhället som bidrar till förbättring av effektiv interkulturell dialog, etablering av nära kommunikationsförbindelser mellan människor och förstärkning av den universella grunden av värden som förenar oss alla.

Människor, som deltar i ALLATRA IPM-projekt på frivillig basis i sin fritid, utvecklar sin kreativa potential, förvärvar ett stort antal vänner runt om i världen och uppfyller det naturliga människans behov av att gynna samhället.

ALLATRA är först och främst människor själva. Människor från olika aktivitetsområden, av olika intressen, nationaliteter, bekännelser, social status, som aktivt interagerar med var och en och känner strävan att göra världen till en bättre plats, börjar med sig själva.

Vem som helst kan delta i detta internationella kreativa initiativ!