AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society KREATIVT
SAMHÄLLE
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

KREATIVT SAMHÄLLE

INTERNATIONELLT PROJEKT AV ”ALLATRA” IOR

#ALLATRAUNITES
Internationell videokonferens i nytt format

Om rörelsen ALLATRA

ALLATRA Internationell Offentlig Rörelse är en världsomfattande sammanslutning av socialt aktiva människor förenade genom ett gemensamt initiativ för att bygga ett kreativt samhälle. Det är ett globalt samhälle av likasinnade människor som genomför informativa, kreativa, vetenskapliga och socialt meningsfulla projekt i olika länder i världen.

Tack vare ALLATRA-rörelsens verksamhet skapas förutsättningar i samhället som bidrar till förbättring av effektiv interkulturell dialog, etablering av nära kommunikationsförbindelser mellan människor och förstärkning av den universella grunden av värden som förenar oss alla.

Människor, som deltar i ALLATRA IPM-projekt på frivillig basis i sin fritid, utvecklar sin kreativa potential, förvärvar ett stort antal vänner runt om i världen och uppfyller det naturliga människans behov av att gynna samhället.

ALLATRA är först och främst människor själva. Människor från olika aktivitetsområden, av olika intressen, nationaliteter, bekännelser, social status, som aktivt interagerar med var och en och känner strävan att göra världen till en bättre plats, börjar med sig själva.

Vem som helst kan delta i detta internationella kreativa initiativ!