AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT
MSH ALLATRA

#ALLATRAUNITES
Medzinárodný telemost nového formátu
Creative society Logo with ALLATRA ornament
Článok „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“ obsahuje informácie z rozhovoru s Igorom Michajlovičom Danilovom, v ktorom predstavil 8 Osnov Tvorivej spoločnosti a etapy jej vybudovania.
Čítajte

O hnutí ALLATRA

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA predstavuje celosvetové zjednotenie sociálne aktívnych ľudí v spoločnej iniciatíve vytvorenia tvorivej spoločnosti. Je to globálne spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí realizujú informačné, tvorivé, vedecké a sociálne významné projekty v rôznych krajinách sveta.

Vďaka aktivitám hnutia ALLATRA sa v spoločnosti vytvárajú podmienky, ktoré prispievajú k vytvoreniu efektívneho medzikulturálneho dialógu, vytvoreniu úzkych komunikačných väzieb medzi ľuďmi a posilneniu univerzálneho hodnotového základu, ktorý spája všetkých ľudí.

Ľudia, ktorí sa zúčatňujú v projektoch MSH ALLATRA ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, rozvíjajú svoj tvorivý potenciál, získavajú veľké množstvo priateľov z celého sveta a napĺňajú si prirodzenú potrebu ľudí konať v prospech spoločnosti.

„ALLATRA“ — to sú predovšetkým ľudia. Ľudia z rôznych sfér činností, rôznych záujmov, národností, náboženstiev, sociálneho statusu, ktorí aktívne spolupracujú, usilujú sa urobiť tento svet lepším, počnúc sebou.

Ktokoľvek sa môže zapojiť do tejto medzinárodnej tvorivej iniciatívy!