AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT
MSH ALLATRA

#ALLATRAUNITES
Medzinárodný telemost nového formátu

Unikátna medzinárodná online konferencia
„Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci"

20. marca 2021 | 16:00 SEČ
Ty si ten, kto môže zmeniť tento svet.
Nastal čas!
To, čo sa deje so svetom dnes, je výsledok spotrebiteľského formátu spoločnosti. Aby dokázalo ľudstvo prežiť, potrebný je nový formát spoločnosti — TVORIVÝ.
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
je tým spoločným cieľom, okolo ktorého sa zjednocujú ľudia z celého sveta. Je to nový vektor rozvoja, ktorý je teraz reálnym východiskom pre našu civilizáciu.
Čo alebo kto je príčinou všetkých vojen a rozporov v našej spoločnosti?
Moc alebo Láska: aký bol odkaz prorokov?
Ako Proroci videli svet budúcnosti? Aké boli ich predpovede o Posledných časoch: nápovedy pre súčasnosť alebo rozsudok?
O čom snívali Proroci? Čo je to Tvorivá spoločnosť a ako ju vybudovať?
Akú úlohu hrá informovanie pre rýchlejšie vybudovanie tvorivého formátu spoločnosti?
Čo môžeš urobiť ty pre to, aby ste ty, tvoja rodina, deti i vnuci žili v spoločnosti hodnej Človeka?
Poďme celé ľudstvo nájsť odpovede na tieto otázky.
Iba my, sami ľudia, môžeme priviesť Tvorivú spoločnosť k životu. Teraz je dôležité, aby sa každý obyvateľ planéty dozvedel o tejto zjednocujúcej myšlienke. Zmeny sa začínajú od nás a od informácie, ktorú medzi sebou zdieľame.
Zostaňte v obraze aktuálneho diania
- 1 -
Prihláste sa na odber YouTube kanála ALLATRA TV a kliknite na „zvonček“
- 2 -
Prihláste sa na odber Telegram kanála a buďte v centre aktuálneho diania
Creative society Logo with ALLATRA ornament
Článok „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“ obsahuje informácie z rozhovoru s Igorom Michajlovičom Danilovom, v ktorom predstavil 8 Osnov Tvorivej spoločnosti a etapy jej vybudovania.
Čítajte

O hnutí ALLATRA

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA predstavuje celosvetové zjednotenie sociálne aktívnych ľudí v spoločnej iniciatíve vytvorenia tvorivej spoločnosti. Je to globálne spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí realizujú informačné, tvorivé, vedecké a sociálne významné projekty v rôznych krajinách sveta.

Vďaka aktivitám hnutia ALLATRA sa v spoločnosti vytvárajú podmienky, ktoré prispievajú k vytvoreniu efektívneho medzikulturálneho dialógu, vytvoreniu úzkych komunikačných väzieb medzi ľuďmi a posilneniu univerzálneho hodnotového základu, ktorý spája všetkých ľudí.

Ľudia, ktorí sa zúčatňujú v projektoch MSH ALLATRA ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, rozvíjajú svoj tvorivý potenciál, získavajú veľké množstvo priateľov z celého sveta a napĺňajú si prirodzenú potrebu ľudí konať v prospech spoločnosti.

„ALLATRA“ — to sú predovšetkým ľudia. Ľudia z rôznych sfér činností, rôznych záujmov, národností, náboženstiev, sociálneho statusu, ktorí aktívne spolupracujú, usilujú sa urobiť tento svet lepším, počnúc sebou.

Ktokoľvek sa môže zapojiť do tejto medzinárodnej tvorivej iniciatívy!