AllatRa Pattern Tape
allatra unites collage 1

spoločnosť posledná šanca

Medzinárodná konferencia
nového formátu

9. máj 2020
#allatraunites
allatra unites collage 2
9. máj 2020. O podujatí:

11. mája 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA uskutočnila medzinárodná konferencia „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA". Ľudia z viac než 140 krajín sveta získali možnosť spoločne hovoriť a vo forme online telemostov prediskutovať naliehavé otázky a vektor rozvoja spoločnosti.

Počas konferencie si obyvatelia planéty smelo a úprimne priznali existenciu takých problémov, ako sú: spotrebiteľský formát spoločnosti, sociálna nerovnosť, dominancia negatívnych informácií v médiách, násilie v rodine a spoločnosti, hrozba jadrovej vojny, celosvetové kataklizmy, vojny a konflikty kvôli rôznym odlišnostiam.

Tisíce ľudí z celého sveta pochopili nutnosť hľadať cesty, ako vyjsť zo súčasnej situácie. Vyjadrili svoju pripravenosť konať, aby sa za rok – 9. mája 2020 – na celosvetovej konferencii „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“, na platforme ALLATRA v tvorivom duchu zjednotilo celé ľudstvo.

Telegram