AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

KURIANČIOJI VISUOMENĖ

TARPTAUTINIS PROJEKTAS TVJ „ALLATRA“

#ALLATRAUNITES

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

  • Sudaryti sąlygas taikiais būdais sukurti kuriančią visuomenę visoje planetoje.
  • Sužinoti viso pasaulio žmonių nuomonę, ar jie nori gyventi kuriančio formato visuomenėje ir kaip jie ją mato.
  • Sukurti platformą visuotinei tarptautinei atvirai diskusijai apie konstruktyvios visuomenės sampratą ir modelį visose žmogaus gyvenimo srityse.
  • Surasti naujų būdų visos žmonijos suvienijimui ir sudaryti sąlygas aktyviam kiekvieno žmogaus dalyvavimui visuomenėje, nepriklausomai nuo socialinės padėties, religijos, tautybės.
Daugiau informacijos

Daugiau apie kuriančios visuomenės kūrimo etapus galite sužinoti straipsnyje „KURIANČIOS VISUOMENĖS KŪRIMO PAGRINDAI IR ETAPAI“

Skaityti

Tarptautinės konferencijos

KURIANČIOJI VISUOMENĖ
8 KURIANČIOS
VISUOMENĖS PAGRINDAI
allatraunites.com
1. Žmogaus Gyvenimas
Žmogaus gyvenimas yra aukščiausia vertybė. Bet kurio žmogaus gyvenimas turi būti saugomas, kaip savo paties. Visuomenės tikslas yra užtikrinti ir garantuoti kiekvieno Žmogaus gyvenimo vertę. Nėra ir negali būti nieko vertingesnio už Žmogaus gyvenimą. Jei vienas Žmogus yra vertingas, tada ir visi Žmonės yra vertingi!
2. Žmogaus laisvė
Kiekvienam žmogui pagal prigimtinę teisę yra suteikiamos Žmogaus teisės. Visi Žmonės gimsta laisvi ir lygūs. Kiekvienas turi pasirinkimo teisę. Žemėje niekas negali būti aukščiau Žmogaus, jo laisvės ir teisių. Naudojimasis Žmogaus teisėmis ir laisvėmis neturi pažeisti kitų žmonių teisių ir laisvių.
3. Žmogaus saugumas
Niekas visuomenėje neturi teisės kelti grėsmės Žmogaus gyvybei ir laisvei!
Kiekvienam Žmogui garantuojamas nemokamas būtiniausių pagrindinių poreikių patenkinimas, įskaitant maistą, būstą, medicininę priežiūrą, švietimą ir pilnavertę socialinę apsaugą.
Visuomenės mokslinė, pramoninė ir technologinė veikla turi būti nukreipta tik į žmogaus gyvenimo kokybės gerinimą.
Garantuojamas ekonominis stabilumas: infliacijos ir krizių nebuvimas, stabilios ir vienodos kainos visame pasaulyje, bendras piniginis vienetas, fiksuoti minimalūs mokesčiai arba jų nebuvimas.
Žmogaus ir visuomenės saugumą nuo bet kokios grėsmės užtikrina vieninga pasaulinė reagavimo į ekstremalias situacijas tarnyba.
4. Informacijos skaidrumas ir atvirumas visiems
Kiekvienas Žmogus turi teisę gauti patikimą informaciją apie visuomeninių lėšų judėjimą ir paskirstymą. Informacija apie visuomenės sprendimų vykdymo būklę yra prieinama kiekvienam Žmogui.
Žiniasklaida priklauso tik visuomenei ir informaciją pateikia teisingai, atvirai ir sąžiningai.
5. Kurianti ideologija
Ideologija turi būti skirta populiarinti geriausias žmogaus savybes ir užkirsti kelią viskam, kas nukreipta prieš Žmogų. Pagrindinis prioritetas yra Žmogiškumas, stiprios Žmogaus dvasinės ir moralinės vertybės, žmogiškumas (humaniškumas), sąžiningumas, abipusė pagarba ir draugystės stiprinimas.
Žmogaus iš didžiosios raidės vystymosi ir ugdymo sąlygų sudarymas, moralinių — dvasinių vertybių puoselėjimas kiekviename žmoguje ir visuomenėje.
Smurto propagandos draudimas, netoleruotinos bet kokios formos atskyrimo, agresijos, antihumaniškumo apraiškos.
6. Asmeninis tobulėjimas
Kiekvienas žmogus Kuriančioje visuomenėje turi teisę į visapusišką tobulėjimą ir savirealizaciją.
Švietimas turėtų būti nemokamas ir visiems vienodai prieinamas. Žmogui turi būti sudarytos sąlygos ir išplėstos galimybės realizuoti savo kūrybinius gebėjimus ir talentus.
7. Teisingumas ir lygybė
Visi gamtos ištekliai priklauso Žmogui, kurie yra sąžiningai paskirstomi visiems. Ištekliai nėra monopolizuojami, jie yra panaudojami racionaliai. Šie ištekliai yra sąžiningai paskirstomi visos Žemės gyventojams.
Jei Žmogus nori, jam turi būti garantuotas užimtumas. Atlyginimas už tą pačią poziciją, specialybę, profesiją turi būti vienodas visame pasaulyje.
Kiekvienas turi teisę į privatų turtą ir pajamas, tačiau jis neturi viršyti visuomenės nustatyto maksimalaus kapitalo dydžio vienam asmeniui.
8. Bendruomenės savivalda
Kuriančiojoje visuomenėje „valdžios“ sąvokos nėra, nes atsakomybė už visą visuomenę, jos vystymąsi, gyvenimo sąlygas ir harmoningą tvarką tenka kiekvienam Žmogui.
Kiekvienas Žmogus turi teisę dalyvauti organizuojant Kuriančios visuomenės reikalus ir priimant įstatymus, gerinančius Žmogaus gyvenimą.
Socialiai svarbios, reikšmingos, ekonominės problemos, turinčios įtakos Žmogaus gyvenimo kokybės pokyčiams, turi būti pateikiamos visų žmonių aptarimui ir balsavimui (referendumui).
Sekite naujausius įvykius
- 1 -
Užsiprenumeruokite „YouTube” kanalą „ALLATRA TV” ir spustelėkite ant „varpelio”.
- 2 -
Užsiprenumeruokite Telegram kanalą ir nepraleiskite aktualių įvykių

Apie judėjimą „ALLATRA“

Tarptautinis visuomeninis judėjimas „ALLATRA“ yra visame pasaulyje socialiai aktyvių žmonių asociacija, siekianti sukurti kuriančią visuomenę. Tai pasaulinė bendraminčių bendruomenė, įgyvendinanti informacinius, kūrybinius, mokslinius ir socialinius projektus įvairiose pasaulio šalyse.

„ALLATRA“ judėjimo veiklos dėka visuomenėje sukuriamos sąlygos, efektyvesniam tarpkultūriniam dialogo užmezgimui, glaudžių žmonių ryšių užmezgimui ir visus vienijančio visuotinio žmogiškųjų vertybių stiprinimui.

Žmonės dalyvauja TVJ „ALLATRA“ projektuose savanoriškai, laisvu nuo darbo metu. Vysto savo kūrybinį potencialą, užmezga daugybę naujų pažinčių visame pasaulyje, realizuoja natūralų žmogaus poreikį — būti naudingu visuomenei.

ALLATRA visų pirma yra žmonės. Žmonės iš: skirtingų veiklos sričių, įvairių pomėgių, tautybių, religijų, socialinės padėties. TVJ dalyviai aktyviai bendrauja tarpusavyje, siekia kad šis pasaulis būtų geresnis, visų pirma pradedami nuo savęs.

Kiekvienas gali dalyvauti šioje tarptautinėje kūrybinėje iniciatyvoje!