AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО

ЗА ПРОЕКТА СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО

Съзидателно общество е глобален проект на международното обществено движение АЛЛАТРА който засяга всеки.
Collage
icon

ИДЕЯТА НА ПРОЕКТА

Прецедентът за създаването на днешния проект бе глобалната международна конференция „Обществото. Последен шанс“, която обедини хора от много страни по света.
  • Намирайки се в различни точки на планетата, хората се събраха в многобройни конферентни зали и едновременно, чрез видео връзка през интернет, се свързаха едни с други за да обсъдят открито и честно предизвикателствата, пред които се намира съвременната цивилизация.
  • Конференцията доведе до заключението, че основният проблем на съвременното човечество е потребителският формат на обществото. А единственият изход от настоящата безизходна ситуация е промяна на формата на обществото изцяло от потребителски към съзидателен.
Как може да изглежда съзидателен формат на обществото, който би:
icon
извадил нашата цивилизация от мъртвата точка на самоунищожението;
icon
осигурил бъдеще без войни, конфликти, насилие и глад;
icon
осигурил достоен живот на хората по целия свят и без страх за настоящето и бъдещето;
icon
извел съвременното общество на ново ниво на единство и спокойно развитие на цивилизацията във всички сфери на живота?
Как ние, представителите на човечеството, виждаме такова съзидателно общество?
Как ние можем да се обединим за тази цел и всички заедно да я достигнем?
Глобалният проект „Съзидателно общество“ е създаден именно за да отговори целия свят на тези въпроси.
Проектът „Съзидателно общество“ е дело на всички хора, поради което тази инициатива се реализира от самите участници и не се финансира от никакви трети страни. Този проект, както и всички други проекти на МОД „АЛЛАТРА“, е извън религията и политиката. Участниците в МОД „АЛЛАТРА“ се явяват представители на широката общественост, която се застъпва за въвеждането на 8-те основи на Съзидателното общество във всички страни по света в интерес на всички хора. Прочетете повече за етапите на построяването на Съзидателното общество в статията „Основи и етапи на построяването на Съзидателното общество.“
Ексклузивно интервю с Игор Михайлович Данилов за международната интернет телевизия АЛЛАТРА ТВ за Съзидателното общество
icon

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

#ALLATRAUNITES
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
icon
Създаване на съзидателно общество, свободно от системата на потребителското мислене.
ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА:
1
Да се създадат условия за изграждането на съзидателно общество на цялата планета с мирни средства.
2
Да запитаме хората по целия свят дали искат да живеят в съзидателно общество и как си го представят.
3
Да се осигури платформа за глобална, международна, открита дискусия за концепцията и модела на съзидателното общество във всички сфери на човешкия живот.
4
Да се намерят нови начини за обединяване на цялото човечество и създаване на условия за активното участие на всеки човек в живота на обществото, независимо от социалния статус, религия или националност.
icon

НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

За изпълнението на задачите на проекта „Съзидателно общество“ се извършват дейности в следните области като:
collage
Социални проучвания и интервюта, проведени по цялата планета, за да хвърлят светлина върху мнението на международната общност
Международни конференции на специалисти в формата „Игра на професионалисти“.
Организиране на социално значими мероприятия, форуми, тематични срещи, кръгли маси, уебинари, онлайн видеосрещи и участие в подобни събития на други платформи по света.
Публикуване на аналитични и изследователски статии, авторски и експертни мнения, рецензии, интервюта и други информационни материали.
Създаване на видео програми, презентационни и социални видеоклипове, документални филми и видео рецензии.
Нека заедно създадем бъдещето, което е достойно за човечеството!