AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO

O PROJEKCIE „TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO”

Twórcze społeczeństwo — to jest projekt globalny Międzynarodowego ruchu społecznego ALLATRA, który dotyczy każdego człowieka.
Dołącz się #ALLATRAUNITES
Collage
icon

IDEA PROJEKTU

Precedensem dla tego projektu była globalna międzynarodowa konferencja „Społeczeństwo. Ostatnia szansa”, która zgromadziła ludzi z wielu krajów.
  • Mieszkający w różnych częściach świata ludzie, zebrali się w licznych salach konferencyjnych i jednocześnie połączyli się ze sobą w transmisji wideo przez Internet, aby szczerze i uczciwie omówić wyzwania stojące przed współczesną cywilizacją.
  • Konferencja doprowadziła do wniosku, że głównym problemem współczesnej ludzkości jest konsumpcyjna forma społeczeństwa. Jedynym wyjściem z patowej sytuacji jest zmiana formatu społeczeństwa z konsumpcyjnego na twórczy.
Jakim może być twórcza forma społeczeństwa, która:
icon
wyprowadzi naszą cywilizację z toru samozniszczenia;
icon
zapewnić przyszłość bez wojen, konfliktów, przemocy i głodu;
icon
zapewni ludziom na całym świecie godne życie, bez obaw o teraźniejszość i przyszłość;
icon
poprowadzi współczesne społeczeństwo do nowego poziomu jedności i pokojowego rozwoju cywilizacji, we wszystkich obszarach życia?
Jak my, przedstawiciele ludzkości, widzimy takie twórcze społeczeństwo?
Jak możemy zjednoczyć się w tym celu, aby osiągnąć go razem?
Żeby świat odpowiedział na te pytania, powstał globalny projekt „Twórcze społeczeństwo”.
The Creative Society project is a cause of all people. This is why participants themselves implement this initiative. No third parties finance it. This project, as well as all the other projects of ALLATRA IPM, is outside of religion and politics. Participants of ALLATRA IPM represent general public. These people advocate implementing the eight Foundations of the Creative Society in all countries of the world for the benefit of all people. Read more about the stages of building the Creative Society in the article Foundations and Stages for Building the Creative Society.
Ekskluzywny wywiad z Igorem Michajłowiczem Daniłowem dla międzynarodowej telewizji internetowej „ALLATRA TV” o Twórczym społeczeństwie.
icon

CELE I ZADANIA

#ALLATRAUNITES
CEL PROJEKTU:
icon
Budowanie twórczego społeczeństwa, wolnego od systemu mentalności konsumpcyjnej.
ZADANIA PROJEKTU:
1
Stworzyć warunki dla pokojowej budowy twórczego społeczeństwa na całej planecie.
2
Zdobyć wiedzę na temat tego co ludzie na całym świecie myślą o twórczym społeczeństwie, czy chcą w nim żyć, jak to widzą.
3
Stworzenie platformy dla powszechnej, międzynarodowej, otwartej dyskusji nad koncepcją i modelem twórczego społeczeństwa, we wszystkich obszarach ludzkiego życia.
4
Znaleźć nowe sposoby na zjednoczenie całej ludzkości i stworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa każdej osoby w społeczeństwie, niezależnie od statusu społecznego, religii czy narodowości.
icon

SFERY DZIAŁALNOŚCI

W celu realizacji zadań projektu „Twórcze społeczeństwo" prowadzone są działania w takich obszarach jak:
collage
Badania społeczne i wywiady prowadzone są na całej planecie, w celu zwrócenia uwagi na międzynarodową opinię publiczną.
Międzynarodowe konferencje specjalistów w formacie „Gra Profesjonalistów”.
Organizacja ważnych społecznie wydarzeń, forum, spotkań profilowych, okrągłych stołów, webinarów tematycznych, podcastów oraz udziału w podobnych wydarzeniach na innych platformach całego świata.
Publikacja artykułów analitycznych i badawczych, opinii autorów i ekspertów, recenzji, wywiadów i innych materiałów informacyjnych.
Tworzenie programów, prezentacji i filmów społecznościowych, filmów dokumentalnych, recenzji wideo.
Stwórzmy razem przyszłość, na którą zasługuje ludzkość!