AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO

O PROJEKCIE „TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO”

Twórcze społeczeństwo — to jest projekt globalny Międzynarodowego ruchu społecznego ALLATRA, który dotyczy każdego człowieka.
dołączyć się #ALLATRAUNITES
Collage
icon

IDEA PROJEKTU

Precedensem dla tego projektu była globalna międzynarodowa konferencja „Społeczeństwo. Ostatnia szansa”, która zgromadziła ludzi z wielu krajów.
  • Mieszkający w różnych częściach świata ludzie, zebrali się w licznych salach konferencyjnych i jednocześnie połączyli się ze sobą w transmisji wideo przez Internet, aby szczerze i uczciwie omówić wyzwania stojące przed współczesną cywilizacją.
  • Konferencja doprowadziła do wniosku, że głównym problemem współczesnej ludzkości jest konsumpcyjna forma społeczeństwa. Jedynym wyjściem z patowej sytuacji jest zmiana formatu społeczeństwa z konsumpcyjnego na twórczy.
Jakim może być twórcza forma społeczeństwa, która:
icon
wyprowadzi naszą cywilizację z toru samozniszczenia;
icon
zapewnić przyszłość bez wojen, konfliktów, przemocy i głodu;
icon
zapewni ludziom na całym świecie godne życie, bez obaw o teraźniejszość i przyszłość;
icon
poprowadzi współczesne społeczeństwo do nowego poziomu jedności i pokojowego rozwoju cywilizacji, we wszystkich obszarach życia?
Jak my, przedstawiciele ludzkości, widzimy takie twórcze społeczeństwo?
Jak możemy zjednoczyć się w tym celu, aby osiągnąć go razem?
Żeby świat odpowiedział na te pytania, powstał globalny projekt „Twórcze społeczeństwo”.
Ekskluzywny wywiad z Igorem Michajłowiczem Daniłowem dla międzynarodowej telewizji internetowej „ALLATRA TV” o Twórczym społeczeństwie.
icon

CELE I ZADANIA

#ALLATRAUNITES
CEL PROJEKTU:
icon
Budowanie twórczego społeczeństwa, wolnego od systemu mentalności konsumpcyjnej.
ZADANIA PROJEKTU:
1
Stworzyć warunki dla pokojowej budowy twórczego społeczeństwa na całej planecie.
2
Zdobyć wiedzę na temat tego co ludzie na całym świecie myślą o twórczym społeczeństwie, czy chcą w nim żyć, jak to widzą.
3
Stworzenie platformy dla powszechnej, międzynarodowej, otwartej dyskusji nad koncepcją i modelem twórczego społeczeństwa, we wszystkich obszarach ludzkiego życia.
4
Znaleźć nowe sposoby na zjednoczenie całej ludzkości i stworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa każdej osoby w społeczeństwie, niezależnie od statusu społecznego, religii czy narodowości.
icon

SFERY DZIAŁALNOŚCI

W celu realizacji zadań projektu „Twórcze społeczeństwo" prowadzone są działania w takich obszarach jak:
collage
Badania społeczne i wywiady prowadzone są na całej planecie, w celu zwrócenia uwagi na międzynarodową opinię publiczną.
Międzynarodowe konferencje specjalistów w formacie „Gra Profesjonalistów”.
Organizacja ważnych społecznie wydarzeń, forum, spotkań profilowych, okrągłych stołów, webinarów tematycznych, podcastów oraz udziału w podobnych wydarzeniach na innych platformach całego świata.
Publikacja artykułów analitycznych i badawczych, opinii autorów i ekspertów, recenzji, wywiadów i innych materiałów informacyjnych.
Tworzenie programów, prezentacji i filmów społecznościowych, filmów dokumentalnych, recenzji wideo.
Stwórzmy razem przyszłość, na którą zasługuje ludzkość!