AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

O PROJEKTE „TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ“

Tvorivá spoločnosť je globálny projekt Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, ktorý sa týka každého.
Pridať sa #ALLATRAUNITES
Collage
icon

IDEA PROJEKTU

Precedensom pre vytvorenie tohto projektu sa stala globálna medzinárodná konferencia „Spoločnosť. Posledná šanca“, ktorá zjednotila ľudí z mnohých krajín sveta.
  • Nachádzajúc sa na rôznych miestach planéty sa ľudia zhromaždili v početných konferenčných sálach a súčasne sa vzájomne vizuálne prepojili cez internet, aby otvorene a čestne prediskutovali tie otázky, ktoré naliehavo stoja pred súčasnou civilizáciou.
  • Konferencia priviedla k záveru, že centrálnym problémom terajšieho ľudstva je – spotrebiteľský formát spoločnosti. A jediným východiskom zo vzniknutej patovej situácie je zmena formátu spoločnosti v celom zo spotrebiteľského na tvorivý.
Aký môže byť tvorivý formát spoločnosti, ktorý:
icon
vyvedie našu civilizáciu z patového stavu sebazničenia;
icon
zabezpečí budúcnosť bez vojen, konfliktov, násilia a hladu;
icon
zabezpečí dôstojný život ľuďom na celom svete bez strachu o prítomnosť i budúcnosť;
icon
vyvedie súčasnú spoločnosť na novú úroveň jednoty a mierového rozvoja civilizácie vo všetkých sférach života?
Ako vidíme my, predstavitelia ľudstva, takúto tvorivú spoločnosť?
Ako sa v tomto cieli máme zjednotiť a všetci spoločne ho dosiahnuť?
Práve kvôli tomu, aby celý svet odpovedal na túto otázku, bol vytvorený globálny projekt „Tvorivá spoločnosť“.
The Creative Society project is a cause of all people. This is why participants themselves implement this initiative. No third parties finance it. This project, as well as all the other projects of ALLATRA IPM, is outside of religion and politics. Participants of ALLATRA IPM represent general public. These people advocate implementing the eight Foundations of the Creative Society in all countries of the world for the benefit of all people. Read more about the stages of building the Creative Society in the article Foundations and Stages for Building the Creative Society.
Exkluzívny rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom pre medzinárodnú internetovú televíziu ALLATRA TV o Tvorivej spoločnosti.
icon

CIELE A ÚLOHY

#ALLATRAUNITES
CIEĽ PROJEKTU:
icon
Vybudovanie tvorivej spoločnosti, oslobodenej od systému spotrebiteľských šablón.
Úlohy projektu:
1
Vytvoriť podmienky pre vybudovanie tvorivej spoločnosti na celej planéte mierovou cestou.
2
Dozvedieť sa mienku ľudí na celom svete, či chcú žiť v spoločnosti tvorivého formátu a ako ju vidia.
3
Poskytnúť platformu pre všeobecnú medzinárodnú otvorenú diskusiu o koncepcii a modeli tvorivej spoločnosti vo všetkých sférach ľudského života.
4
Nájsť nové spôsoby zjednotenia celého ľudstva a vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť každého človeka v živote spoločnosti nezávisle od sociálneho postavenia, vierovyznania a národnosti.
icon

ZAMERANIE AKTIVÍT

Pre realizáciu úloh projektu „Tvorivá spoločnosť“ sa uskutočňujú aktivity v týchto smeroch:
collage
Sociálne ankety a rozhovory, uskutočňované na celej planéte pre spoznanie mienky medzinárodnej verejnosti.
Medzinárodné konferencie odborníkov vo formáte „Hra Profesionálov“.
Organizácia sociálne významných podujatí, fór, profilových stretnutí, okrúhlych stolov, tematických webinárov, video podcastov a účasť na podobných podujatiach na iných platformách po celom svete.
Publikácia analytických a výskumných článkov, autorských a expertných názorov, prehľadov, rozhovorov a iných informačných materiálov.
Vytváranie relácií, prezentačných a sociálnych videí, dokumentárnych filmov, video prehľadov.
Poďme spolu vytvárať Budúcnosť, ktorú si ľudstvo zaslúži!