AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

O PROJEKTE „TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ“

Tvorivá spoločnosť je globálny projekt Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, ktorý sa týka každého.
Pridať sa #ALLATRAUNITES
Collage
icon

IDEA PROJEKTU

Precedensom pre vytvorenie tohto projektu sa stala globálna medzinárodná konferencia „Spoločnosť. Posledná šanca“, ktorá zjednotila ľudí z mnohých krajín sveta.
  • Nachádzajúc sa na rôznych miestach planéty sa ľudia zhromaždili v početných konferenčných sálach a súčasne sa vzájomne vizuálne prepojili cez internet, aby otvorene a čestne prediskutovali tie otázky, ktoré naliehavo stoja pred súčasnou civilizáciou.
  • Konferencia priviedla k záveru, že centrálnym problémom terajšieho ľudstva je – spotrebiteľský formát spoločnosti. A jediným východiskom zo vzniknutej patovej situácie je zmena formátu spoločnosti v celom zo spotrebiteľského na tvorivý.
Aký môže byť tvorivý formát spoločnosti, ktorý:
icon
vyvedie našu civilizáciu z patového stavu sebazničenia;
icon
zabezpečí budúcnosť bez vojen, konfliktov, násilia a hladu;
icon
zabezpečí dôstojný život ľuďom na celom svete bez strachu o prítomnosť i budúcnosť;
icon
vyvedie súčasnú spoločnosť na novú úroveň jednoty a mierového rozvoja civilizácie vo všetkých sférach života?
Ako vidíme my, predstavitelia ľudstva, takúto tvorivú spoločnosť?
Ako sa v tomto cieli máme zjednotiť a všetci spoločne ho dosiahnuť?
Práve kvôli tomu, aby celý svet odpovedal na túto otázku, bol vytvorený globálny projekt „Tvorivá spoločnosť“.
Exkluzívny rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom pre medzinárodnú internetovú televíziu ALLATRA TV o Tvorivej spoločnosti.
icon

CIELE A ÚLOHY

#ALLATRAUNITES
CIEĽ PROJEKTU:
icon
Vybudovanie tvorivej spoločnosti, oslobodenej od systému spotrebiteľských šablón.
Úlohy projektu:
1
Vytvoriť podmienky pre vybudovanie tvorivej spoločnosti na celej planéte mierovou cestou.
2
Dozvedieť sa mienku ľudí na celom svete, či chcú žiť v spoločnosti tvorivého formátu a ako ju vidia.
3
Poskytnúť platformu pre všeobecnú medzinárodnú otvorenú diskusiu o koncepcii a modeli tvorivej spoločnosti vo všetkých sférach ľudského života.
4
Nájsť nové spôsoby zjednotenia celého ľudstva a vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť každého človeka v živote spoločnosti nezávisle od sociálneho postavenia, vierovyznania a národnosti.
icon

ZAMERANIE AKTIVÍT

Pre realizáciu úloh projektu „Tvorivá spoločnosť“ sa uskutočňujú aktivity v týchto smeroch:
collage
Sociálne ankety a rozhovory, uskutočňované na celej planéte pre spoznanie mienky medzinárodnej verejnosti.
Medzinárodné konferencie odborníkov vo formáte „Hra Profesionálov“.
Organizácia sociálne významných podujatí, fór, profilových stretnutí, okrúhlych stolov, tematických webinárov, video podcastov a účasť na podobných podujatiach na iných platformách po celom svete.
Publikácia analytických a výskumných článkov, autorských a expertných názorov, prehľadov, rozhovorov a iných informačných materiálov.
Vytváranie relácií, prezentačných a sociálnych videí, dokumentárnych filmov, video prehľadov.
Poďme spolu vytvárať Budúcnosť, ktorú si ľudstvo zaslúži!