AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

O PROJEKTU TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

Tvořivá společnost je globální projekt Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, který se týká každého.
Připojte se #ALLATRAUNITES
Collage
icon

IDEA PROJEKTU

Precedentem pro vytvoření daného projektu se stala globální mezinárodní konference „Společnost. Poslední šance“, která spojila lidi z mnoha zemí světa.
  • Lidé, nacházející se na různých místech planety, se sešli v mnoha konferenčních sálech a současně se propojili v online živém vysílání, aby otevřeně a upřímně prodiskutovali ty výzvy, kterým je současná civilizace nucena tvrdě čelit.
  • Konference přivedla k závěru, že hlavním problémem našeho lidstva je spotřebitelský formát společnosti. A jediná cesta ven z této slepé uličky je úplná změna formátu ze spotřebitelského na tvořivý.
Jaký může být tvořivý vektor společnosti, který:
icon
vyvede naší civilizaci ze slepé uličky sebedestrukce;
icon
zabezpečí budoucnost bez válek, konfliktů, násilí a hladu;
icon
zabezpečí důstojný život lidem na celém světě, bez strachu o přítomnost i budoucnost;
icon
přivede současnou společnost na novou úroveň sjednocení a mírového rozvoje civilizace ve všech sférách života?
Jak takovou tvořivou společnost vidíme my, představitelé lidstva?
Jak se pro tento cíl sjednotit a společně ho dosáhnout?
Pro to, abychom mohli celosvětově odpovědět na tyto otázky, byl vytvořen globální projekt „Tvořivá společnost“.
The Creative Society project is a cause of all people. This is why participants themselves implement this initiative. No third parties finance it. This project, as well as all the other projects of ALLATRA IPM, is outside of religion and politics. Participants of ALLATRA IPM represent general public. These people advocate implementing the eight Foundations of the Creative Society in all countries of the world for the benefit of all people. Read more about the stages of building the Creative Society in the article Foundations and Stages for Building the Creative Society.
Exkluzivní interview s Igorem Michajlovičem Danilovem pro mezinárodní internetovou televizi ALLATRA TV o Tvořivé společnosti.
icon

CÍLE A ÚKOLY

#ALLATRAUNITES
CÍL PROJEKTU:
icon
Vybudování tvořivé společnosti svobodné od systému spotřebitelských šablon.
ÚKOLY PROJEKTU:
1
Vytvořit podmínky pro vybudování tvořivé společnosti na celé planetě mírovou cestou.
2
Zjistit mínění lidí z celého světa, zda chtějí žít ve společnosti tvořivého formátu a jak si sami tento formát představují.
3
Poskytnout platformu pro globální otevřenou diskuzi o konceptu tvořivé společnosti ve všech sférách života člověka.
4
Najít nové cesty sjednocení celého lidstva a vytvořit podmínky pro aktivní účast každého člověka v životě společnosti nezávisle na sociálním statusu, náboženském vyznání a národnosti.
icon

AKTIVITY

Pro realizaci úkolů projektu „Tvořivá společnost“ se uskutečňují následující aktivity:
collage
Sociální průzkum a rozhovory, které se provádějí po celé planetě s cílem zjistit mínění mezinárodního společenství.
Mezinárodní konference odborníků ve formátu „Hra profesionálů“.
Organizování sociálně významných společenských událostí, fór, tematických setkání, kulatých stolů, webinářů, online video podcastů a účast na podobných událostech, které se konají na jiných platformách po celém světě.
Publikace analytických a výzkumných článků, autorských a odborných mínění, interview a jiných informačních materiálů.
Vytváření videopořadů, prezentačních a sociálních videí, dokumentárních filmů a video obzorů.
Pojďme společně vytvořit Budoucnost, která je důstojná lidstva!