AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

O PROJEKTU TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

Tvořivá společnost je globální projekt Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, který se týká každého.
Připojte se #ALLATRAUNITES
Collage
icon

IDEA PROJEKTU

Precedentem pro vytvoření daného projektu se stala globální mezinárodní konference „Společnost. Poslední šance“, která spojila lidi z mnoha zemí světa.
  • Lidé, nacházející se na různých místech planety, se sešli v mnoha konferenčních sálech a současně se propojili v online živém vysílání, aby otevřeně a upřímně prodiskutovali ty výzvy, kterým je současná civilizace nucena tvrdě čelit.
  • Konference přivedla k závěru, že hlavním problémem našeho lidstva je spotřebitelský formát společnosti. A jediná cesta ven z této slepé uličky je úplná změna formátu ze spotřebitelského na tvořivý.
Jaký může být tvořivý vektor společnosti, který:
icon
vyvede naší civilizaci ze slepé uličky sebedestrukce;
icon
zabezpečí budoucnost bez válek, konfliktů, násilí a hladu;
icon
zabezpečí důstojný život lidem na celém světě, bez strachu o přítomnost i budoucnost;
icon
přivede současnou společnost na novou úroveň sjednocení a mírového rozvoje civilizace ve všech sférách života?
Jak takovou tvořivou společnost vidíme my, představitelé lidstva?
Jak se pro tento cíl sjednotit a společně ho dosáhnout?
Pro to, abychom mohli celosvětově odpovědět na tyto otázky, byl vytvořen globální projekt „Tvořivá společnost“.

Projekt „Tvořivá společnost“ je záležitost všech lidí, a proto se tato iniciativa realizuje samotnými účastníky a není financována žádnými třetími stranami. Daný projekt, stejně jako všechny ostatní projekty MSH „ALLATRA“, je mimo náboženství a mimo politiku. Účastníci MSH „ALLATRA“ jsou představitelé široké veřejnosti, která usiluje o zavedení 8 osnov Tvořivé společnosti ve všech zemích světa v zájmu lidí. Podrobněji o etapách vybudování Tvořivé společnosti čtěte v článku „Osnovy a etapy vybudování Tvořivé společnosti“.
Exkluzivní interview s Igorem Michajlovičem Danilovem pro mezinárodní internetovou televizi ALLATRA TV o Tvořivé společnosti.
icon

CÍLE A ÚKOLY

#ALLATRAUNITES
CÍL PROJEKTU:
icon
Vybudování tvořivé společnosti svobodné od systému spotřebitelských šablon.
ÚKOLY PROJEKTU:
1
Vytvořit podmínky pro vybudování tvořivé společnosti na celé planetě mírovou cestou.
2
Zjistit mínění lidí z celého světa, zda chtějí žít ve společnosti tvořivého formátu a jak si sami tento formát představují.
3
Poskytnout platformu pro globální otevřenou diskuzi o konceptu tvořivé společnosti ve všech sférách života člověka.
4
Najít nové cesty sjednocení celého lidstva a vytvořit podmínky pro aktivní účast každého člověka v životě společnosti nezávisle na sociálním statusu, náboženském vyznání a národnosti.
icon

AKTIVITY

Pro realizaci úkolů projektu „Tvořivá společnost“ se uskutečňují následující aktivity:
collage
Sociální průzkum a rozhovory, které se provádějí po celé planetě s cílem zjistit mínění mezinárodního společenství.
Mezinárodní konference odborníků ve formátu „Hra profesionálů“.
Organizování sociálně významných společenských událostí, fór, tematických setkání, kulatých stolů, webinářů, online video podcastů a účast na podobných událostech, které se konají na jiných platformách po celém světě.
Publikace analytických a výzkumných článků, autorských a odborných mínění, interview a jiných informačních materiálů.
Vytváření videopořadů, prezentačních a sociálních videí, dokumentárních filmů a video obzorů.
Pojďme společně vytvořit Budoucnost, která je důstojná lidstva!